Loggan som nu hamnat i skottgluggen har fått kritik då den består av en man med hatt, långa mustascher och ett ”stereotypt östasiatiskt utseende”. Något som SVT var först med att rapportera.

– Vi fick kritik på sociala medier i september och det har även kommit in samtal om detta, säger Ulrica Ågren, verksamhetsledare på Chinateatern.

Loggan har funnits i många år.

– Vi vet faktiskt inte exakt hur gammal den är, men den har funnits jättelänge och bara varit kvar då vi inte varit observanta.

Varför kommer kritiken just nu?

–Det vet jag inte. Men vi har tagit bort figuren i loggan. Även typsnittet är fel och där har vi startat ett förändringsarbete, säger Ulrica Ågren och betonar att teatern inte har för avsikt att behålla något som känns stötande.

Kopplingar till Förbjudna staden

Hela Chinatatern är kulturminnesmärkt och har en historia med starka kopplingar till den kinesiska kulturen. Detta då arkitekten Albin Stark lät uppföra teatern i slutet av 1920-talet, efter att han som en av de första européerna fick komma in i den förbjudna staden i Peking.

Han inspirerades mycket av arkitekturen. Därför finns det mängder av kinesisk utsmyckning, både inne på Chinateatern och på fasaden.

– Den utsmyckningen får vi inte ta bort. Det är bara loggan och typsnittet som vi kommer ändra, säger Ulrica Ågren.