I förslaget ingår också en verksamhetslokal med uteservering och en ny lekplats. Parkeringsplatser hamnar i garage under de nya husen.

För att göra plats för bostäderna måste infarten till Kistvägen från Herrhagsvägen flyttas. Det gäller även den återvinningsstation som ligger i planområdet. Den blir kvar men får ny placering.

Enligt planförslaget kommer flera värdefulla och skyddsvärda träd behöva avverkas, bland annat tallar som är uppemot 200 år gamla. Samrådet pågår till och med 23 augusti.