Nu börjar centrumägarens planer för Sköndals centrum ta form. Redan för två år sedan berättade de för Mitt i Söderort om vad som var på gång. Efter diskussioner med Stockholms stad, och dialog med hyresgäster i området, börjar projektet nu konkretiseras. Och det är en rejäl förtätning som kan vänta.

Då talades om cirka 200 bostäder. Nu är siffran 400, enligt handlingar från exploateringskontoret. 350 av dem är tänkta att byggas genom förtätning inom Stenas eget bestånd – alltså bland de befintliga hyreshusen runt centrum. Ytterligare 50 ska byggas på en yta norr om centrum som ägs av Stockholms stad.

– Det sker olika förändringar under processens gång. Vi har även räknat med lite mindre lägenhetsstorlekar än vad Stockholms stad har gjort, säger Stena fastigheters projektutvecklare Elin Cederholm om ökningen av antalet bostäder.

Hon betonar samtidigt att detta bara är en volymstudie, ett arbetsmaterial. Ett färdigt samrådsförslag kan vara klart tidigast i slutet av året.

Höghus ska bli landmärke

Det som sticker ut – eller sticker upp – i det material som presenterats, är ett höghus på nuvarande parkering intill centrumet: ett högt punkthus som enligt exploateringskontoret kan bli ett landmärke.

Nya centrumlokaler ska det också bli. Troligtvis ovanpå den befintliga centrumbyggnaden där Hemköp ligger.

– Vi har tittat på möjligheten att bygga på befintliga centrumlokaler. Nya verksamhetslokaler kan också placeras i bottenvåning på bostadshus, säger Elin Cederholm.

Volymstudie som visar ungefärlig storlek och placering på nya hus (vita på bilden). Högst upp till höger syns det planerade  höghuset och bakom det skymtar en påbyggnad av nuvarande centrumhus.

Volymstudie som visar ungefärlig storlek och placering på nya hus (vita på bilden). Högst upp till höger syns det planerade höghuset och bakom det skymtar en påbyggnad av nuvarande centrumhus.

Stena fastigheter

Mitt i berättar om planerna för Maria Forsgren, Sköndalsbo sedan 23 år och själv hyresgäst hos Stena. Hon har en del invändningar, inte minst mot tanken att bebygga en parkering.

– Var fasen ska vi parkera? Det är jättesvårt att hitta platser här i Sköndal.

Hon oroas också över vad nya bostäder ska innebära för en redan hårt ansträngd trafiksituation vid in- och utfarten till Sköndal. Höghuset kan hon också vara utan.

– Helt fel. Det passar inte in i arkitekturen här. Sköndal ska vara småskaligt.

Just med tanke på trafiken, ingår i projektet en ombyggnad av Sköndalsvägen på en sträcka av cirka 500 meter – liknande den som genomförts vid handelsplatsen.

Maria Forsgren är inte förtjust i tanken att bebygga parkeringen mellan centrum och Bagarfruvägen.

Maria Forsgren är inte förtjust i tanken att bebygga parkeringen mellan centrum och Bagarfruvägen.

Mattias Kamgren

Ingen utbyggnad av Sandåkraskolan

En del som däremot strukits är utbyggnaden av Sandåkraskolan till högstadieskola, som var inbakad i samma projekt. Orsaken är att nya prognoser visar ett minskat behov av skolplatser framöver.

En markanvisning och ett föravtal mellan Stena fastigheter och Stockholms stad har godkänts av exploateringsnämnden. Samtliga partier röstade för, utom Sverigedemokraterna som ville stryka höghuset ut planerna och kallade det för ”oansvarig förtätning”.