Kvartersakuten och Capio vårdcentral som ligger i i samma hus får nu alltså samma huvudman och i framtiden är tanken att slå samman verksamheterna. 

Än så länge är det dock fortfarande två olika verksamheter och två olika avtal med regionen. Så patienter kan inte flyttas mellan verksamheterna utan ett aktivt val att listas om.

Medarbetarna i verksamheterna hjälps dock redan åt, berättar berättar Karin Hult Steinberg. Just nu pågår en integrering av Serafens verksamhet in i Capio. 

– Vi är grannar sedan många år i huset Serafen och har länge sett möjligheter i att skapa en gemensam vårdcentral i huset. Vi vill erbjuda våra patienter ett om möjligt ännu bredare utbud av trygg och tillgänglig vård. Vi ser att vi gör det bättre tillsammans.

Digital möjlighet

Enligt regionchefen är målet att ägarbytet inte ska betyda någon stor skillnad för vårdtagarna.

– Vi ser att vi kan erbjuda en mer flexibel och förbättrad tillgänglighet. Till exempel möjligheten att ta digital kontakt med vårdcentralen genom vår chatt.

Kvartersakutens Serafens verksamhet har under våren drivits som tidigare medan planering för integrationen pågått. Alla som var listade på Serafens Kvartersakut ska informeras om bytet av huvudman via Kvartersakutens och Capio Kungsholmens hemsida.

– Vi har också valt att skicka ut information till alla listade patienter. Vi har valt att fördela dessa utskick under ett par veckors tid för att räcka till att svara på de frågor som uppstår i samband med detta.

Är samma personal kvar eller är det många nyanställda?

– En stor majoritet av medarbetarna har valt att finns kvar i verksamheten sedan Kvartersakuten blev en del av Capio. Några har valt att sluta och någon har gått i pension.