Danderyd Danderydscentern har lämnat in en motion om att starta ett ungdomsfullmäktige i Danderyd.

Gruppledare Siv Sahlström (C) är initiativtagare till motionen. Hon föreslår att möjligheten utreds innan den kommande hösten, och då ha ett upprättat regelverk och ledamöter. Tanken är att ungdomarna ska kunna ge råd till förtroendevalda och fungera som en remissinstans i vissa frågor.

”Många av oss som är politiskt aktiva önskar att fler ungdomar ska engagera sig politiskt, så att sammansättningen i de folkvalda församlingarna bättre speglar alla åldrar” skriver hon i förslaget.