Mitt i berättade i mars om att nyttoparkeringsavgiften på 30 000 kronor återinförts för food trucks i Stockholm samtidigt som inflationstakten ökar – och lågkonjunkturen slagit till. En tuff ekonomisk verklighet för många entreprenörer och en del ägare vacklar kring om de kommer rulla ut på gatorna i år.

– Att direkt gå tillbaka till den fulla avgiften på 30 000 anser vi är fel, säger det förra kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Lättnaderna borta

Naddebo hävdar att alla förenklingar som den förra grönblå majoriteten genomförde för food trucks är som bortblåsta.

Jonas Nabbebo (C) tycker de återinförda parkeringsavgifterna för food trucks-ägarna ska dras tillbaka.

Jonas Nabbebo (C) tycker de återinförda parkeringsavgifterna för food trucks-ägarna ska dras tillbaka.

Pekka Pääkkö

– Matvagnarna bidrar definitivt till ett mer levande Stockholm. Att dra på med fulla avgifter igen är inte rätt. Alla lever ju med ökade kostnader nu.

Tillsammans med tillsynen och den obligatoriska anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden blir det årlig avgift för en food truck-ägare på cirka 40 000 kronor under 2023.

"Förläng avgiftbefrielsen"

Jonas Håkansson, utredare på trafikkontorets avdelning för tillstånd och parkering, betonar att avgiftsbefrielsen infördes med anledning av pandemin.

– Man har inte pratat om förnyelse eller förlängning av detta, såvitt vi på förvaltningen känner till, säger han.

Nyttoparkeringsavgiften för food trucks-ägarna slopades tillfälligt genom beslut i trafiknämnden och fullmäktige under pandemin, under det förra grönblåa styrets försyn. Det tillfälliga beslutet var tidsbegränsat – men Naddebo anser att en förlängning bör klubbas.

– Man var rädda för kaos när vi tog bort avgiften. Det blev det inte, säger Naddebo.

Läget har blivit ekonomiskt tuffare för food trucks-ägarna i Stockholm i år. Jonas Nabbebo (C) vill att de återinförda nyttoparkeringsavgifterna dras tillbaka.

Läget har blivit ekonomiskt tuffare för food trucks-ägarna i Stockholm i år. Jonas Nabbebo (C) vill att de återinförda nyttoparkeringsavgifterna dras tillbaka.

Stefan Källstigen

Han vill även behålla nolltaxa för uteserveringar, torghandlare, marknader, fritidsaktiviteter och så kallade boxparks. Detta för att aktörerna ska klara sig under de tuffa tiderna som råder.

– Fler food trucks har knappast inneburit några problem för Stockholm. Inte uteserveringar som fått breda ut sig heller, säger han.

Är det rimligt att ta bort alla avgifterna?

– Så har vi skrivit i vår budget. Sedan måste det såklart möta en verklighet. Men att höja från noll till hundra direkt är väldigt tufft. Vi riskerar få en bransch som helt tappar fart.

Du vill ha permanent nolltaxa för vagnarna?

– Grunden för oss är att de avgifter som staden verkligen behöver såklart ska erläggas. Men 30 000 kronor i detta läge? Hur kan staden motivera den avgiften?

– Man måste tänka på hur branschen framåt ska kunna återhämta sig.

Polistillstånd ett gissel

Det finns även de food truck-aktörer som vill att det ska bli lättare för dem att verka inne i city. I dag krävs polistillstånd flera gånger på grund av trafiksäkerheten och framkomligheten. Jonas Naddebo hoppas att dessa entreprenörer rapporterar in önskemål om centrala platser till staden.

– Förhoppningsvis ska staden bättre kunna hjälpa till där, säger han.

Lars Strömgren (MP), nuvarande trafikborgarråd i Stockholms stad, anser inte att det finns tillräckliga skäl att ta tillbaka avgifterna för food trucks.

Lars Strömgren (MP), nuvarande trafikborgarråd i Stockholms stad, anser inte att det finns tillräckliga skäl att ta tillbaka avgifterna för food trucks.

Liselotte van der Meijs

Centerns tidigare koalitionskollega Miljöpartiet och dess nuvarande trafikborgarråd Lars Strömgren betonar liksom Jonas Håkansson att slopade avgifter bara var en tidsbegränsad åtgärd.

– Vi har gjort bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl att förlänga den. Jag kan ha förståelse för att många företagare gärna skulle slippa sina avgifter, men i grunden handlar det här om att marken i Stockholm tillhör alla invånare. Därför är det rimligt att den som ställer en kiosk eller foodtruck på marken också betalar en avgift, säger han.