I dag kan ungdomar i Stockholm söka kommunala feriejobb från det år de fyller 16 år till och det år de fyller 20. Den åldern bör nu på prov sänkas till 13 år i ytterstadsdelarna Skärholmen, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör. Skarpnäck, Järva och Hässelby-Vällingby, föreslår oppositionsborgarrådet Jonas Naddebo (c) i en motion.

I förslaget framhåller han att feriejobben dels gör att fler får upp ögonen för jobbmöjligheter i stadens verksamheter, dels att de fungerar förebyggande mot kriminalitet då unga får en egen lön och meningsfulla arbetsuppgifter. Det hoppas man i sin tur ska minska risken att de rekryteras till kriminella gäng. 

Positiva med reservationer 

Skärholmens stadsdelsförvaltning, som utrett frågan, menar att det är svårt att genomföra i nuläget. Bland annat för att konkurrensen om feriejobben då skulle bli större och att den yngre målgruppen skulle riskera att tränga undan äldre ungdomar som snart slutar gymnasiet, och därför har ett större behov av feriejobb för att förbereda sig för yrkeslivet.

Så för att kunna genomföra projektet skulle i så fall det totala antalet feriejobb i staden behöva utökas.

Stadsdelsförvaltningen framhåller också att många av de feriejobb som finns i dag är anpassade för att kunna utföras av den tilltänkta åldersgruppen och att en ändring av ålder skulle kräva att staden hittar andra typer av arbetsuppgifter i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Att anställa yngre kräver också mer handledning av de arbetsplatser som tar emot ungdomarna.

Skärholmens stadsdelsförvaltning stänger dock inte dörren för yngre feriejobbare utan menar att det är möjligt att genomföra men då på längre sikt så att man hinner planera och tillföra tillräckligt med resurser. Men de anser inte att pilotprojektet bör riktas till 13-15-åringar generellt, utan begränsas till unga i den åldersgruppen som har störst behov av feriejobben och där feriejobben skulle kunna ha en förebyggande effekt. 

Frågan behandlades i stadsdelsnämnden i torsdags, efter denna tidnings pressläggning.