Stråket från pendeln till Torsplan ska rustas upp och bli bättre för fotgängare. Om några år spås Vanadisvägen bli lika fylld med folk som Vasagatan – 33 000 gående varje dag.

Nu vill det rödgröna styret rusta gatorna för den ökande gångtrafiken genom att jämna och bredda gångbanorna. Men det borde utredas hur trafikmiljön kan förbättras även för cyklister, menar Centerpartiet.

Måste sicksacka

– Trafikkontoret verkar helt ha glömt bort att Gävlegatan är utpekat som ett av stadens huvudstråk för cykling. Vi har också varit i kontakt med cyklister som beskriver att det är en mardröm att cykla där i dag, säger Markus ­Berensson (C) gruppledare i trafiknämnden.

Han menar att cyklisterna måste sicksacka mellan lastbilar, parkerade transporter och fotgängare, vilket gör det till en osäker sträcka.

– En cykelgata hade varit toppen. Om inte det är möjligt hade man åtminstone kunnat ha en cykelbana, det finns inte ens. Man hade till exempel kunnat enkelrikta trafiken för att ha en cykelbana. Att inte ha det på ett huvudstråk är undermåligt.

Det ska bli lättare att gå mellan Odenplan och Torsplan.

Det ska bli lättare att gå mellan Odenplan och Torsplan.

Trafikkontoret Stockholms stad

Halv miljard mer

Med cykelplanen vill staden göra det säkrare och lättare att cykla. Huvudstråk som Gävlegatan är särskilt prioriterade.

– Hur ska de värdera ­cykelplanen hädanefter om de inte gör det nu? Då är det inte ett vägledande argument, utan en pappersprodukt de bara lägger på hyllan.

Enligt trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) bedömer man att det redan fungerar bra att cykla på Gävlegatan eftersom trafiken är relativt lugn.

– Däremot finns det ett stort behov av att förbättra situationen för det ökande antalet gående på sträckan. I det här projektet fokuserar vi därför på dem som promenerar, säger han.

– Vi investerar totalt två miljarder kronor för att göra det lättare och trevligare att promenera, cykla och ta bussen i hela staden. Jämfört med förra mandatperioden är det en ökning med en halv miljard kronor. Vi vill vara säkra på att pengarna används där de får största möjliga effekt.