Den som gått förbi Kristineberg har kunnat se att byggandet inte håller samma takt som tidigare. Det är kommunens största bostadsprojekt och förra året beviljades bygglov till 324 nya lägenheter i tre kvarter. Inga av dem påbörjades.

I den nya bostadsbyggnadsprognosen slår tjänstemännen fast att en osäker bostadsmarknad och ökande kostnader för entreprenader och husbyggande gör det svårt att veta när bostadsbyggandet tar ny fart. Kristineberg, Åbyholm och Ormsta-Stensta är de områden där kommunen planerar för större nya bostadsområden. Men just nu går det trögt.

Långt från uppställda mål

Ändå är deras bedömning att bostäderna så småningom kommer att byggas. I Kristineberg hade i mars 126 av de planerade lägenheterna påbörjats.

För att vara beredd på en konjunkturvändning ser kommunen till att upprätta detaljplaner i hög takt. Just nu pågår detaljplanering för knappt 1 300 bostäder i flera områden.

Nya bostadshus i Centrum: Gärdesvägen och studentbostäder på tomten där gamla polishuset stod.
Vid Tuna torg försvinner den lilla parken när ett nytt hus byggs i år.
I Kristineberg avslutas snart markarbetena efter att skogen avverkats.

Nya bostadshus i Centrum: Gärdesvägen och studentbostäder på tomten där gamla polishuset stod. Vid Tuna torg försvinner den lilla parken när ett nytt hus byggs i år. I Kristineberg avslutas snart markarbetena efter att skogen avverkats.

Louise Kristoffersson

I Sverigeförhandlingen åtog sig kommunen att fram till 2034 bygga 5 560 nya bostäder i stationsnära områden mot att få en utbyggnad av kollektivtrafiken på framför allt Roslagsbanan. 1 200 av dessa är klara.

Men kommunens egna mål är ännu högre.

Mest små lägenheter

Mellan 2018 och 2040 ska hela 9 000 bostäder byggas. 1 500 är färdigställda, varav 1 000 är lägenheter. De flesta av dessa är mindre hyresrätter samtidigt som efterfrågan är störst på större bostäder och småhus. 

Om målet ska uppfyllas innebär det 7 500 nya bostäder behöver byggas under de närmaste 15 åren.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Skog, M, är dock optimistisk och tror att kommunen ska klara åtagandet i Sverigeförhandlingen.

Kristineberg den 17 maj.

Kristineberg den 17 maj.

Louise Kristoffersson

– Vi ser kanske en förskjutning av när byggstarterna sker. Men jag upplever att det finns ett stort intresse bland exploatörer att detaljplanera mark i Vallentuna. Det är väl ett sätt för dem att övervintra i lågkonjunkturen.

Han pekar också på att viljan att bygga bostäder minskat i grannkommunerna

– Det är åt det håll vindarna blåser. Vallentuna har ett unikt läge eftersom vi ser att man bromsar in byggnationen i Täby. Och att det är en ganska svag vilja att bygga i Danderyd är allmänt känt. I Vaxholm finns inte en kvadratmeter att bygga på. Vallentuna får en konkurrensfördel. Så jag är inte orolig för åtagandet.