Annedal

Göteborgs botaniska trädgård lockar varje år omkring 600 000 besökare och utgör därmed ett av Västsveriges största besöksmål.

Under hösten – samtidigt som parken fyller 100 år – påbörjas det omfattande bygget av ett nytt växthus uppdelat i avdelningar med olika klimatzoner samt ett nytt besökscentrum.

Illustration: Cobe, Västfastigheter

Hälften av det nya växthuset kommer att vara öppet för besökare, medan den andra halvan kommer att innehålla växtsamlingarna. 

Totalt rör det som om en yta på 6 600 kvadratmeter där växthuset utgör 2 800 kvadratmeter.

– Trädgårdens unika vetenskapliga växtsamlingar från stora delar av världen får nu förutsättningar att fortsatta bevaras och forskas kring. Det har aldrig varit så viktigt som nu, när den biologiska mångfalden är under stark press. Att trädgården också får ett riktigt besökscentrum är viktigt i vårt arbete att sprida kunskap och utbilda i växtvärldens mångfald, säger Göteborgs botaniska trädgårds förvaltningschef Hanna Tornevall.

Tar nästan fyra år

Uppdraget är en totalentreprenad som utförs av Peab, som kommer att börja med att riva det gamla växthuset som varit i bruk sedan början av 80-talet.

Hela projektet ska vara klart under våren 2028.

– Det känns väldigt hedrande att få förtroendet att vara med och bygga ut botaniska trädgårdens viktiga verksamhet. Att bygga växthus och besökscentrum i den här omfattningen i en kulturhistorisk värdefull miljö är komplext och ställer höga krav på oss som entreprenör och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

För att möta högt uppsatta hållbarhetskrav kommer de nya byggnaderna till stor det att byggas med cirkulära materialflöden och återbruk.

Kostnaden för hela projektet väntas landa på 346 miljoner kronor.