Antalet ansökningar om bygglov ökade med 53 procent i Värmdö mellan 2019 och 2021. Det ledde förra året till att handläggarna inte hann med alla ärenden.

– Ärenden föll mellan stolar när personal blev sjuk, dels på grund av pandemin, dels på grund av den höga arbetsbelastningen. Så det blev en kombination av stor frånvaro bland personalen och en ökad inströmning av ärenden, säger Mikael Sköldberg, enhetschef för bygg- och strandskyddsenheten i Värmdö kommun.

34 ärenden försenade

Totalt under förra året blev 34 ärenden kraftigt försenade och det innebar en förlorad intäkt för kommunen på 220 000 kronor.

Orsaken är en relativt ny regel om att handläggningsavgiften, som varje sökande måste betala, minskar med 20 procent för varje vecka som den tillåtna tiden överskrids.  

Värmdö förlorade alltså nära en kvarts miljon kronor som de inte kunde fakturera på grund av dröjsmålet.

– Efter fem veckors dröjsmål är ju avgiften nere på noll, så i vissa fall reducerades avgiften till noll kronor, säger Mikael Sköldberg.

Ett skäl till den kraftiga ökningen är förstås pandemin, då fler än normalt har velat fixa och bygga om hemma.

Fritidshusområden permanentas

Ett annat skäl är, enligt Mikael Sköldberg, fritidshusområden i Värmdö som får kommunalt vatten och avlopp och större byggrätter. Exempel på det den senaste tiden är områden i Strömma, Kovik och Torsby, även Älvsala som är på gång närmast.

– Då hopar sig ofta ansökningarna, när en ny detaljplan är antagen och man har fått en utökad byggrätt på sin tomt. Då vill många bygga ut och bygga om, säger han.

För att komma ikapp tog man hjälp av konsulter i slutet av förra året och nu har situationen lugnat ner sig, enligt Mikael Sköldberg.

– Vi är nästan helt i fas, hittills i år är det tre ärenden som vi inte hunnit med. Vi överväger nu att anställa fler, för att hinna med allt och få en sund arbetsmiljö, säger han.