När kommunen förstärkte tillfälligt med personal för att beta av bygglovsärendena så gjorde det ingen skillnad eftersom två ordinarie handläggare samtidigt blev sjuka. Och ansvarig nämnd bestämmer inte själv över resurstilldelningen. Det är två orsaker till att väntetiderna på bygglov i Vaxholm blivit allt längre.

Det skriver Vaxholm stadsbyggnadsnämnd i ett svar till JO, sedan en privatperson i somras anmält nämnden. Anmälaren hade då fått vänta 20 veckor utan svar på sin bygglovsansökan – trots att beslut enligt plan- och bygglagen ska ta max tio veckor.

Kommunen förstärker

Till JO uppger nämnden att det kommer att ”ta ytterligare några månader” innan man kan handlägga anmälarens ärende, eftersom man för närvarande (september, reds anm) påbörjat handläggning av ärenden som kom in i början av november 2021.

Förra veckan uppgav kommunen att man efter beslut i fullmäktige förstärkt bemanningen med ett par bygglovshandläggare och att ytterligare ska rekryteras och beräknas vara på plats under 2023.