Turerna kring huset i Vretarna i Tumba har pågått sedan bygget påbörjades 2017. Initialt var planen att det skulle bli åtta lägenheter i huset. Men mark- och miljödomstolen rev upp det bygglov som kommunen beviljat då ett flerfamiljshus bedömdes strida mot detaljplanerna och bygget stannade upp.

Då sökte byggherren Eknors Entreprenad AB bygglov i efterhand för ett tvåfamiljshus istället. Det godkändes av kommunen men mark- och miljödomstolen stoppade planerna igen med argumentet att byggnaden fortfarande gav intrycket att innehålla fler än två bostäder.

I augusti 2020 ansökte byggherren om bygglov igen, denna gång för ett enfamiljshus. Återigen blev det godkänt av kommunen men fick avslag hos domstolen. Beslutet överklagades i slutet av 2021 till mark- och miljööverdomstolen.

Orimlig argumentation

Nu har domen kommit och denna gång får byggherren rätt. Domstolen menar att argumentationen att ett så stort enfamiljshus visuellt kommer att uppfattas som ett flerfamiljshus är orimlig och att bygglov bör bedömas "utifrån vad som sökts och inte hur ansökan visuellt uppfattas".

Arkitekt Joar Sörman, suppleant i Eknors Entreprenad AB:s styrelse, meddelar att planen nu är att bygga klart huset.

Vad är er reaktion på domen?

"Glädjande, men inte oväntat, rättspraxis har hoppat lite fram och tillbaka. Att riva huset hade varit resursslöseri med tanke på klimatpåverkan och rådande bostadsbrist", skriver han i ett mejl till Mitt i.

Men det blir ett enfamiljshus?

"Vi har bygglov för enfamiljshus, så något annat kan vi inte bygga i dagsläget."

Calle Paulsson är en av de grannar som har motsatt sig planerna och han har tagit del av domen.

– Nu är vi helt överkörda. Vi har fått rätt sju gånger men nu kan vi inte ens överklaga igen. Jag tycker det är märkligt att domstolen går helt på det arkitekten och byggherrens linje. Huset är ju fortfarande lika stort, säger han.

Det finns i nuläget ingen tidsplan för när huset kan var färdigställt enligt Joar Sörman.