I början av 1990-talet byggdes nya bostadshus i Tranebergs strand i Alvik, omkring 260 lägenheter.

Flera remissinstanser hade farhågor om ökad biltrafik.

Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket (i dag Trafikverket), ansåg till exempel att innan spaden sattes i jorden måste körfilerna på Tranebergsbron byggas ut från fyra till sex körfält.

Alfa laval, som på den tiden hade lokaler i Alvik, påpekade att först måste något göras åt Alviksrondellen, cirkulationsplatsen vid Alviksplan, som trafik mot Drottningholmsvägen och Tranebergsbron måste passera.

"Mer intensiv"

En hem- och skolaförening påpekade att trafiken utanför Alviksskolan blivit "mer intensiv och hänsynslös" och ville först göra Vidängsvägen utanför skolan till bussgata.

Johan Paccamonti (M), och Johan Heinonen (S), lokalpolitiker i Bromma, har olika erfarenhet av hur mycket stadsdelen kan påverka när nya bostäder planeras, sådana beslut tas av politikerna i stadshuset.

– Jag hade gärna haft större möjlighet gå in lokalt i trafikfrågor, som vid nya skyltningar. Där behöver vi pusha mer men vi är absolut på frågan. När det gäller byggen är det alltid en diskussion, där har vi fått igenom de lokala perspektiven mer och mer under mandatperioden, sade Johan Paccamonti innan valet i höstas.

Johan Heinonen (S):

– Jag upplever att de socialdemokratiska politikerna är lyhörda för alla samråd som sker. Sen sitter de centrala nämnderna med jätteansvar, finns många unga som vill flytta till första boende, många äldre som bor tre trappor upp utan hiss eller bor i villa utan hiss. Då kan det ibland bli så att man måste se helheten, att man måste täcka behovet i hela kommunen.

Inte gjort

Drygt 30 år efter att bostadshusen i Tranebergs strand stod klara, kan en iakttagare konstatera att ingen av förslagen ovan genomfördes: Tranebergsbron har då som nu fyra körfält, Alviksrondellen har inte byggts om, och Vidängsvägen är öppen för all biltrafik.