stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för nya bostäder på Sandhamnsgatan 58-62 på Gärdet. Planerna har varit omdebatterade, och hyresgästerna har protesterat genom att hänga ut röda skynken från sina fönster. I det slutgiltiga förslaget har en påbyggd takvåning slopats. I stället ska det bli möjligt att bygga om vindsvåningen med förråd till nya lägenheter samt ett hus på gården.

– Det tar trädgården, solljuset och utsikten ifrån oss, sa en av hyresgästerna till Mitt i Östermalm i juni 2021.

Även om huset har krympts är det framför allt det som fortsatt väcka motstånd. Stadens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, men där fick kritikerna avslag. Strax före jul stod det dock klart att mark- och miljööverdomstolen – rättssystemets högsta instans – beviljat prövningstillstånd.

– Det är otroligt glädjande, säger Tomas Palmqvist.

Han är en av flera boende som överklagat, bland annat för att han menar att flera av konsulterna har fått ett felaktigt underlag.

– Servicebyggnaden som ska länka samman det nya gårdshuset med det befintliga finns med i brandutlåtandet och ljudstudien, men inte i den geotekniska undersökningen, trädutredningen och miljöutredningen.

”Det är upp till domstolen att avgöra om det är en sådan brist att planförslaget behöver upphävas”, skriver länsstyrelsens enhetschef i ett svar till Tomas Palmqvist.

Förslag för nytt gårdshus på Sandhamnsgatan 58-62.

Förslag för nytt gårdshus på Sandhamnsgatan 58-62.

Marge arkitekter

En annan boende, Jenny Wiklund, skriver att även dagsljusutredningen bygger på ett felaktigt underlag. Genom att inte räkna på hela vardagsrummets djup har man kommit fram till godkända värden, menar hon.

– I kulturmiljöutredningen nämns arkitekten Sture Fröléns öppna spisar, men på ritningarna som dagsljuskonsulten fått saknas de. De öppna spisarna är väldigt eleganta och är i allra högsta grad en del av vistelseytan i vardagsrummen.

Detaljplanen har även överklagats av Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening, Förbundet för Ekoparken och Kungliga Djurgårdsförvaltningen, KDF.

KDF tar åter upp att bygget är tänkt att placeras ­någon meter gränsen för Nationalstadsparken.

”Vid nybyggnation i tomtgräns tillämpas tumregeln om ett respektavstånd om 4,5 meter från grannfastighet. Detta borde i synnerhet gälla invid Nationalstadsparken”, skriver KDF som menar att det vore mycket olyckligt om detaljplanen blev ett prejudikat för framtida nybyggnation nära Nationalstad­parken.

Sandhamnsgatan 58-62 på Gärdet.

Sandhamnsgatan 58-62 på Gärdet.

Johan Sjölund

Fastighetsägaren KMJ Fastigheter skriver i ett mejl till Mitt i att de inte vill kommentera påståenden under en pågående rättsprocess.

– Ambitionen att tillsammans med Stockholm Stad tillskapa attraktiva, centralt belägna och kollektivtrafiknära bostäder samt lokaler som kommer att bidra till områdets attraktivitet och trygghet kvarstår, skriver Martin Josephsson, KMJ Fastigheter.

Fastighetsägaren och Stockholms stad och har fått anstånd att yttra sig till den 24 februari.

Mitt i har sökt Stockholms stad