Den 28 april tilldelades företaget JSB AB entreprenaden att bygga Lillsidanskolan med aktivitetscenter.

Lillsidanskolan ska rymma 930 elever och ska ersätta nuvarande Västerledsskolan/Enöglaskolan vid Västerleden. Skolan planeras stå klar 2026.

Innan kontrakt kan skrivas med entreprenören behöver beslut tas i tre nämnder samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enköpings kommunfullmäktiges beslut tas den 19 juni.

Investeringsutgiften är beräknad till 579 miljoner kronor.

Anpassad grundskola

Lillsidanskolan planeras bli en kommunal skola som också ska inhysa kommunens anpassande grundskola. Alltså den verksamhet som fram till i år kallas särskola. Från och med den 2 juli 2023 ­byter grundsärskolan namn till ­anpassad grundskola.

Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska byggas.

Lillsidanskolan innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver. Den nya kommunala skolan kommer inte ensam att klara elevtrycket på sikt. Därför föreslås etableringen av en friskola som komplement till den kommunala skolan i västra stadsdelarna.