I flera år har Trafikverket utfört förberedande arbeten för att bygga ut Mälarbanan, bland annat i centrala Sundbyberg.

Som flanör har det periodvis varit bökigt att ta sig fram – för en del butiker kännbart ekonomiskt.

En butiksägare i centrum stämde Trafikverket för byggstöket som hon menade minskat hennes försäljning med över 20 procent.

Hon pekade bland annat på avstängningen av Stationsgatan som hänvisade gångtrafikanter till motsatt sida av butiken.

Störningar från sprängningar och lastbilar utanför gjorde saken än värre. Trafikverkets fordon uppgavs även i tid och otid blockera ingången till affären.

Trafikverket avvisar

Ägaren krävde Trafikverket på 2,1 miljoner kronor i skadestånd för störningar under 2019 och 2020. 2021 avvecklades butiken på grund av den dåliga försäljningen.

Trafikverket har avvisat kravet.

Någon störning, i den betydelse som står i miljöbalken och som kan göra skadestånd aktuellt, anser de inte ha gjort sig skyldiga till.

De har bestritt att att deras fordon stått parkerade utanför butiken och framhållit samhällsnyttan med arbetena de utfört.

Försäljningen backade 2019

Mark- och miljödomstolen gjorde inför sitt avgörande i tvisten så kallad syn på platsen. Då fick de uppgifter från både en restaurang och en annan butik på Stationsgatan om att stöket minskat även deras intäkter.

Det kunde konstateras att tillgängligheten till butiken begränsats av Mälarbanan-arbetena.

Men även om domstolen anser det styrkt att butikens omsättning började gå ned i oktober 2019, då arbetena började, blir utfallet till Trafikverkets fördel.  

Får tåla störningar

Domstolen skriver i sin dom att "störningen i sig inte varit särskilt betungande" och att "det rört sig om samhällsnyttiga arbeten", vilket innebär att man får tåla något mer än vid andra störningar.  

Butiksägaren anses heller inte kunnat bevisa att Trafikverkets fordon blockerat entrén.

Pandemin, påpekar domstolen vidare, lär också ha påverkat försäljningen negativt vilket gör det svårt att räkna ut hur stor påverkan trafikarbetena haft.

Nu måste butiksägaren betala Trafikverkets rättegångskostnader på 337 841 kronor.

Domen kan överklagas.