Varför ordnar ni en tre timmar lång bussresa för nyanställda i kommunen?

–  Alla som jobbar i kommunen ska få lära känna kommunen som plats och känna sig välkomna, och få en känsla för dess historia och kunna vara ambassadörer. Vi vill att de ska få uppleva och få mer kunskap om kommunens bostadsområden. Många bor inte i kommunen och när vi pratar om Runby, Bollstanäs eller sjön Norrviken så är det bra att de har ett hum om hur kommunen ser ut.

Hur är bussturen upplagd?

– En historisk del och en modern del, med både det historiska arvet och utvecklingen framåt.

Hur ofta gör ni det här och vad kostar det?

– Minst en gång per år, senast förra hösten. En bussresa kostar omkring 10 000 kronor.

Kan en bussresa verkligen göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare?

– Det tror jag absolut. Att man på arbetstid får lära sig vad är det för ställe man har kommit till har varit väldigt uppskattat. Vi har även de som varit anställda i flera år som nu vill åka med för att de hört hur intressant och spännande rundturen är. Det är också ett lite annorlunda sätt att lära känna varandra bättre.

Är det hög personalomsättning i kommunen?

– Inte som jag känner till. Det är inte så konstigt om det är 50 nya på bussturerna varje år, vi har ju cirka 1 700 anställda.

Vilka verksamheter finns representerade på bussen?

– Här finns allt från planarkitekter och personal på Gunnes gård till förskolepersonal och administratörer. Det är ett bra tvärsnitt.