– Åtgärderna är bara i västergående riktning. Huvudsyftet är att förbättra för kollektivtrafiken där det är återkommande köbildning under morgontrafiken, säger Mattias Broberg, projektledare på Trafikverket.

Bilpendlar du har det förstås inte undgått dig vad som hänt. Numera är hastigheten på vältrafikerade länstrafik 276, mellan Össeby Långbro och trafikplats Rosenkälla, tillfälligt sänkt till 70 kilometer i timmen, så vad är det som händer på den två kilometer långa sträckan?

Länsväg 276: Sänkt hastighet och arbeten kvälls- och nattetid under september månad.

Länsväg 276: Sänkt hastighet och arbeten kvälls- och nattetid under september månad.

Stefan Källstigen

Bussar och cyklister

– Vi omfördelar vägytan och gör körfälten något smalare. På så sätt får vi till ytterligare ett körfält, för kollektivtrafik, på högersidan, säger Mattias Broberg.

Tanken är att det nya körfältet bara ska användas av bussar när det är köer på 276:an. Och av cyklister.

Den breda vägrenen försvinner nämligen när man ska få plats med den nya bussfilen.

– Jag är både positiv och negativ, säger Österåkerscyklisten Mats Beiming.

– Hittills har det ju varit en klassisk vägren där man fått cykla - med skräp, virke och stenar. Men kör bussar där kommer de att sprätta bort grus och glas så att det blir en bättre cykelbana. 

– Och förhoppningvis kommer bussarna inte att köra i 90 där.

Cykelpendlaren Magnus Emanuel är inne på samma linje:

– När bussen kommer känner man sig ganska liten som cyklist och det kommer inte att finns mycket vingelmån.

Arbeten nattetid

Enligt Mattias Broberg blir det samma hastighetsbegränsning i bussfilen som i övriga filer – 90. I stället blir det upp till bussförarna att anpassa hastigheten om de råkar hamna bakom en cyklist.

Arbetena med att förstärka, jämna ut och måla de nya filerna sker måndag-torsdag, klockan 20.00–05.00.

Då kommer bara ett körfält vara öppet med lotsbilar som släpper förbi trafiken.

Mattias Broberg påminner om att man som trafikant ska visa hänsyn mot de som arbetar vid vägen så det inte utsätts för onödiga faror.

Går allt som det är tänkt ska arbetena på 276:an vara färdiga redan nu under september månad.