Mitt i Kungsholmen berättade tidigare i år att SL föreslog att buss 56 skulle sluta köra på Stora Essingen och i stället få sträckningen Lilla Essingen-Tomteboda.

SL menade då att 56:ans hållplatser på Stora Essingen har ett lågt resandeunderlag och kopplingen till Kungsholmen genom stomlinjebuss 1 skulle räcka.

Förslaget gick ut på remiss före sommaren och fick kritik av Stockholms stad. Och nu gör även SL bedömningen att förändringen är olämplig att genomföra eftersom gångavstånden på Stora Essingen skulle medföra att trafikförvaltningens riktlinjer inte följs. Något staden påpekade under samrådet.

Förändringen kommer därför inte att genomföras och buss 56 fortsätter nästa år att köra samma sträcka som i dag – alltså Stora Essingen-Hornsberg.