Busslinje 127 mellan Nockebyhov och Brommaplan går som tåget, med återkommande förseningar och inställda turer.

Som sten på bördan, en för de närboende viktig busshållplats har flyttats.

Boende upprörs.

– Vi behöver ha kvar nuvarande hållplats även om det byggs en ny, säger Elsie Andersson, bosatt i Nockebyhov och ledamot i lokala hyresgästföreningens styrelse. 

Flyttades i december

Tidigare låg den aktuella busshållplatsen i korsningen Tyska bottens väg/Tältgatan.

Den 11 december flyttades hållplatsen cirka 350 meter norrut, till korsningen Tyska bottens väg/Ferivägen.

För den som bor längst bort från den nya hållplatsen handlar det enligt Elsie Andersson om att behöva gå en bra bit extra, med matkassar eller shoppingvagn, dessutom i en uppförsbacke om hon är på väg hem från bussen.

– Just att dra en shoppingvagn är besvärligt för äldre, säger hon.

Elsie Andersson är bosatt i Nockebyhov.

Elsie Andersson är bosatt i Nockebyhov.

Privat

Buss 127, och den tidigare placeringen av busshållplatsen, är viktig för de boende i Nockebyhov, enligt Elsie Andersson.

– Bussen är enda sättet att ta sig till Brommaplan för att handla, om man inte har bil vilket många äldre här inte har. Annars får man gå.

"Vi kan glömmas"

Elise Andersson undrar om planerarna verkligen tänkt på de många äldre som bor i området, eller mer har tänkt på de nya bostäder som planeras i området.

– Det verkar att man tänkt mer på nyproduktionerna. Sedan tänker man inte på att seniorer bor här. Vi försvann, vi kan glömmas vi seniorer.

På trafikförvaltningen i Region Stockholm försvarar man flytten av busshållplatsen:

"Bakgrunden till flytten är att den nya vändplanen har bättre framkomlighet för bussarna. Det gör att linjen blir mindre störningskänslig", skriver Elin Lindström, presskommunikatör på trafikförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Elin Lindström fortsätter:

"Vi förstår att det kan vara besvärligt för personer som får längre att gå till sin hållplats, men ser samtidigt att ändringar gynnar trafiken på hela linjen."

Förseningar

Förutom en flyttad busshållplats berörs buss 127 av återkommande förseningar och inställda bussturer, främst på grund av ombyggnadsarbeten på Ekerövägen som ligger i närheten.

En situation som kommer att bestå så länge ombyggnaden av Ekerövägen fortgår, enligt trafikförvaltningen.

"Störst påverkan har det på framkomligheten mellan Nockebybron och Tappström. Där hamnar bussar precis som bilar ofta i köer", skriver Natalie Nordenswan, presskommunikatör på trafikförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Elsie Andersson tycker inte att hon personligen berörs av förseningar och inställda turer.

– Jag har upplevt att bussen är väldigt punktlig. Men vi vill ha busshållplatsen nära.