Burmabacken är en backe i Tideräkningsgatans västra del som förbinder Kortedala med Alelyckan. Backen är en kilometer lång med ungefär 7 procent lutning. Den brantaste delen lutar cirka 10 procent, enligt mätning i kartfunktionen Daftlogic.com.

Backen kallades Burmabacken redan innan den blev en riktig väg i mitten av 1953. Då var det en större stig, en genväg, som gick nerför backen genom djungeln i Lärjeåns dalgång. Men namnet är inte unikt för Göteborg. När det begav sig uppstod den här typen av namn på backiga och besvärliga vägar runtom i landet, alla med referens till Burmavägen. Den mest kända är en slingrig väg på halvön som huserar Skoklosters slott.

Burmabacken. Backen i Tideräkningsgatans västra del som förbinder Kortedala med Alelyckan.

Burmabacken. Backen i Tideräkningsgatans västra del som förbinder Kortedala med Alelyckan.

Eniro

Den verkliga Burmavägen är en strategiskt viktig förbindelse mellan sydvästra Kina och nordöstra Burma, som går genom svår terräng och höga bergstrakter. Vägen byggdes 1937-1939 i början av det andra kinesisk-japanska kriget då Burma fortfarande var en provins i Brittiska Indien.

Ett envist rykte säger att Skanska, som byggde vägen på samma sätt, gav den namnet Burmavägen eller Burmabacken. Detta förnekas dock av både Göteborgs Stad Namnberedningen och av Skanskas Sten Delle, som var asfaltschef i Kortedala på den tiden och den som anlade gatan, i en intervju i GT 2012. Oavsett hur inofficiellt namnet på backen än är så heter busshållplatsen nedanför backen Burmabacken, ett officiellt namn med skylt och allt.

På 1600-talet kallades vägen Mölnebacken, eller Mjölnarebacken. Det var då en hålväg, alltså en fåra i marken där en forntida väg gått fram, för torparna i Kortedala som skulle bege sig till kvarnen i Lärje. I backen fanns skvaltkvarnar och karpdammar och här bodde franciskanermunkar som kom från hospitalet i Nylöse.

Källa: Göteborgs gatunamn/GT/Göteborgs stad