I dag har Botkyrka och Huddinge varsin mottagning till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, en i centrala Huddinge och en i Hallunda. Men till årsskiftet är det slut med det. Då ska båda mottagningarna läggas ned och istället öppnar en ny, gemensam i Flemingsberg.

Detta riskerar att slå hårt mot Botkyrkas unga som är i behov av hjälp och stöd från BUP, menar en av de anställda på BUP-mottagningen i Hallunda som Mitt i har varit i kontakt med.

– Det skapar en otrygghet bland unga. Vi har haft en bra relation med de unga som har kommit till oss på Prima med möjlighet till att snabbt få en tid. Men nu är flera unga rädda för längre väntetider och att inte få rätt hjälp i tid, säger hon.

Ökat tryck

Det var i september 2021 som den blågröna majoriteten i Region Stockholm klubbade igenom en ny geografisk områdesindelning av BUP. Den innebär att dagens 16 mottagningar blir nio inför år 2023.

I det nya upptagningsområdet, Flemingsberg, som täcker hela Botkyrka och Huddinge räknar regionen med att nå fler än 52 100 barn och unga. Det framgår av regionens beslutsunderlag.

Anledningen till varför regionen väljer att centralisera sig till Flemingsberg är att det är enkelt att ta sig dit med kollektivtrafiken. Ändå riskerar flera av de unga som PRIMA Hallunda i dag ansvarar för att falla mellan stolarna, menar Mitt i:s kontakt..

– Det är alltid riskabelt när man byter område så här, och trycket lär säkert öka på befintliga BUP-mottagningar när man stänger flera som redan funkar bra.

Ingen verksamhetsövergång

De anställda på PRIMA i Hallunda lovades först en verksamhetsövergång. Men innan sommaren fick de besked om att så inte skulle bli fallet, utan att de snarare fick söka jobbet på den nya mottagningen.

– Beskedet som vi fick i början var att vi skulle placeras på BUP i Huddinge eller i Skärholmen, beroende på vilket som passade oss bäst. Men nu blir det inte så, utan istället måste vi söka våra jobb på nytt. Det är en nedläggning av BUP i Hallunda, säger Mitt i:s kontakt.