Det är med start efter midsommar som högljudda spontarbeten ska påbörjas i spårområdet i höjd med Lingvägen 176-196. Arbetet är en del i förberedelserna för ett anslutningsspår till den utbygda tunnelbanedepån i Högdalen.

Det väntas det låta så mycket att riktvärdet för buller inomhus kan överskridas i bostäder som ligger i närheten.

Saltvägen, Vaniljvägen och Lingvägen

Men vänta med att köpa hörselkåpor! Den som bor i en drabbad bostad kan få tillfällig vistelse som bekostas av Region Stockholm. Det kan exempelvis handla om hotellrum under den tid störningen pågår.

Erbjudande om tillfällig vistelse kommer att skickas ut till berörda fastigheter på Saltvägen, Vaniljvägen och Lingvägen under maj, skriver trafikförvaltningen i Region Stockholm på sin hemsida.