Totalt handlar det om 1710 meter bullerskärmar som behöver bytas, vars tekniska livslängd är slut.

Sedan dess har trafikflödet påverkats – något många klagat på.

Danderyds kommun meddelar att arbetet sker i etapper utmed vägen. Under tiden ska det göras insatser för att underlätta trafikflödet. ”Bilister ombeds om möjligt ta en annan väg” skriver Danderyds kommun.

Nästa sommar väntas arbetet vara klart.