I ett Facebookinlägg uppmärksammar Skärholmspolisen alla under 18 år på att det är ett brott att låta barn bevittna våld i hemmet. Och att de har rätt till både skadestånd och juridisk hjälp om de har sett våld mellan familjemedlemmar. Det gäller även barn som själva utsätts för våld.

Och det finns hjälp att få. Polisen uppmanar utsatta barn att dels prata med någon vuxen de litar på, det kan vara exempelvis vara någon på skolan som en lärare, kurator eller skolsköterska, även om personen som är våldsam har sagt att barnet inte får berätta.

Barnen kan också vända sig direkt till polisen eller till BRIS för rådgivning. 

Polisen betonar också att de har särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn och ungdomar som har blivit utsatta för alla typer av brott.