Västerbron har på senare år renoverats bit för bit. Senast var det gång- och cykelbanorna som fick ny beläggning. Nu är det dags att ta beslut om att gå på nästa del.

– Västerbron är en viktig och fin, men ganska gammal, bro. Det här är en del av ett större arbete som ska förlänga den tekniska livslängden med 80 år, säger trafikborgarråd Lars Strömgren (MP).

Första etappen rör tätskiktet under mittrefugen som är över 50 år gammalt. Där finns tecken på läckage och fuktisoleringen ska bytas ut.

Mindre åtgärder på betong- och stålkonstruktionen ska även utföras för att bland annat förebygga korrosion och stärka brodelen över Pålsundet.

De här åtgärderna gör det möjligt att skjuta en större och mer omfattande renovering av brokonstruktionen fem, tio år framåt.

Varför inte bara göra allt nu?

– Det är ett stort projekt som behöver delas in i etapper för att bli hanterbart. De åtgärder på konstruktionen som genomförs redan i första etappen är de som helt enkelt inte kunde vänta.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Klara B Orreteg

Körbanor stängs av

Trafiken beräknas påverkas ungefär på samma sätt som när gång- och cykelbanan renoverades 2022. Biltrafiken leds om men ett körfält hålls öppet i vardera riktning under byggtiden. Gång- och cykelbanan dubbelriktas på ena sidan.

– Vi gör vad vi kan för att säkerställa så god framkomlighet som möjligt, men har man möjlighet att välja alternativa transportmedel så uppmuntrar vi det.

Breddningarna av gång- och cykelbanorna blev en krånglig historia. När de väl stod färdiga gjorde cyklister gällande att underlaget var ojämnt och stenigt. "Man har lagt miljoner på en försämring," löd kritiken. Än är följetongen inte slut vad gäller den västra sidan.

– Det är ingen hemlighet att vi inte är nöjda med beläggningen. Delar av det entreprenören har gjort har inte godkänts, det förs dialog om hur det ska åtgärdas på bästa sätt.

Prislappen för första etappen av körbanornas renovering uppgår till 210 miljoner kronor. Arbetet väntas pågå från hösten 2024 till hösten 2025.

Ärendet ska upp i trafiknämnden 24 augusti.