Bromma flygplats kan avvecklas så snart som 2025, enligt utredningen som presenterades i augusti. Om regeringen får som den vill ska i stället en ny stadsdel bli till på flygfältet. Såväl nedläggningsplanerna som utredningen har sågats av opposition och flygbranschen – och nu är det tjänstemännens tur att ha synpunkter.

Exploateringskontoret ifrågasätter rapportens, enligt dem, "orealistiska" bedömning av markvärdet. I den säljs all mark till fullt marknadspris för bostäder, trots att målet är att få till en blandad stadsdel på flygfältet.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-besked-bromma-flygplats-kan-avvecklas-2025/repuhE!ns@tJ3@2cN29dHBtNcnPYQ/

"I praktiskt byggande skulle det innebära en sovstad med enbart bostadsrätter, utan arbetsplatser", står det i utlåtandet.

Utredaren Magnus Persson svarar att han har utgått ifrån bedömningar som gjorts i tidigare stadsbyggnadsprojekt. Han säger att mycket hänger på vad staden i slutänden vill göra av ytorna, och att utgifter och intäkter kan jämna ut sig utifrån vad som byggs.

– Jag kan inte se att Bromma i grunden skiljer sig från andra större exploateringar som staden genomfört, till exempel Norra Djurgården, Hammarby sjöstad eller Västra Kungsholmen.

Ifrågasätter bestämt

Vidare skriver förvaltningen att de "bestämt" ifrågasätter utredarens uppfattning att staden ska stå för större delen av saneringskostnaderna, och att Swedavia och staten måste ta ett samlat ansvar i frågan.

Här hänvisar Magnus Persson till en praxis där staten ansvarar för saneringen som krävs för den verksamhet som finns i dag.

– Ska man bygga bostäder är det praxis att markägare och byggherre tar den extra saneringen. Sedan kan man tycka illa om det, jag har full respekt för att staden inte tycker att det är en bra praxis.