Cirkulationsplatsen på Brommaplan är hårt belastad.

I högtrafik under morgnar uppstår köbildning i riktning mot innerstaden.

Under eftermiddagar uppstår köbildning åt andra hållet, ut från innerstaden.

Vanligaste olyckorna är upphinnandeolyckor och krockar mellan motorfordon och cykel/moped, enligt en trafikutredning som teknikkonsultföretaget Sweco gjorde åt trafikkontoret 2019.

Enligt samma utredning passerar varje dag mellan 75 000 och 100 000 personer Brommaplan.

Trafiksituationen är som värst vardagar mellan klockan 16 och 17. 

På en lugn gata en bit bort från cirkulationsplatsen befinner sig Jacob Ferraro.

Jacob Ferraro är 19 år och bosatt här i området. Under hösten ska han ta körkort, berättar han.

Han har synpunkter på Brommarondellen:

– Den är rätt dåligt planerad.

Hur märks det?

– Man kan köra in i rondellen från fem håll.

Den trafikant som ger sig in i Brommaplansrondellen är aldrig ensam.

Den trafikant som ger sig in i Brommaplansrondellen är aldrig ensam.

Anders Gustafsson

Själv har han upplevt hur det är att färdas i rondellen som passagerare, när andra har kört. Och han har kamrater som har berättat om hur det är att köra i rondellen.

Var är det svårast att köra i rondellen?

– När man ska köra in. Alla andra vill komma först in i rondellen, säger Jacob.

Har bestämt sig

Jacob Ferraro är som sagt på väg att ta körkort.

– Jag ska ta körkort under hösten, säger han.

Redan nu har han bestämt sig: Brommarondellen ska han hålla sig borta från under uppkörningen.

– Jag tänker göra uppkörningen någon annanstans.

På en plats där trafiken inte är lika hetsig, antyder han.

Så småningom kommer han trots allt att tvingas ge sig in i Brommarondellen. Trots allt bor han ju i närheten av denna ökända cirkulationsplats, vill han använda sitt körkort och själv köra bil framöver kommer han oundvikligen att hamna i rondellen.

Vad tänker du om att köra i rondellen?

– Jag tänker att det blir jobbigt i framtiden, jag bor ju här.

Hur känns det?

– Det är något man får leva med.

Planer har funnits på att bygga om Brommaplansrondellen. Politikerna har hittills vare sig satt ned foten eller spaden i marken.

Planer har funnits på att bygga om Brommaplansrondellen. Politikerna har hittills vare sig satt ned foten eller spaden i marken.

Anders Gustafsson

Än så länge tar han cykeln.

Inte ett färdmedel som heller det alltid är så idealiskt i dagens stadstrafik, låter han förstå.

– Det är samma hets bland cyklister som bland bilister, tycker han.

I de rödgrönas budget för 2023 har trafiknämnden fått i uppdrag att göra en studie av en ny trafiklösning vid Brommaplan, en studie som ännu pågår, enligt trafikkontoret.