När det rödgröna styret i Stockholms stad nyligen presenterade sin budget stod det klart att en satsning på naturen görs. De 5,5 miljoner som läggs på naturreservat ska bland annat gynna Ålstensskogens och närliggande Storskogens djur- och naturliv.

Beslutet att skapa ett naturreservat i Ålstensskogen 2025 har inte gått Brommaborna förbi. Hundägare, motionärer och flanörer tar emot det med jubel.

Bland besökarna som ofta röra sig i skogen finns Maria Lager som bor i Ålsten. Hon har följt med i rapporteringen om skogen och gläds åt att det ska bli naturreservat. Hon har bott i området i 20 år och går ofta dit med hundarna Winston och Moesly

– Det är jättebra. Fantastiskt att de är rädda om grönytorna i Bromma. Vi går hit nästan varje dag. Vi brukar bada året runt, går med hundarna här och och tränar på gymmet, säger hon.

Gynnar hela Bromma

Maria Lager lyfter skogens värde för hela Bromma.

– Det betyder jättemycket att det finns ett rekreationsområde här med fria ytor ner mot vattnet. Skolorna är ofta här och springer och har orientering och nu är det utbyggt längs stranden så det är lättare att gå med rullator och barnvagn, säger hon.

Maria Lager och hundarna Winston och Moesly trivs i Ålstensskogen. Hon tycker att det är ett bra beslut att göra naturreservat av skogen.

Maria Lager och hundarna Winston och Moesly trivs i Ålstensskogen. Hon tycker att det är ett bra beslut att göra naturreservat av skogen.

Stefan Källstigen

Maria Lager har även tips på vad hon vill ska förbättras i skogen.

– Jag önskar fler soptunnor, säger hon.

Precis som Maria Lager har Conny Hetting, bosatt i Ålsten, följt med i nyhetsrapporteringen och jublande när han fick beskedet att Ålstenssogen blir naturreservat.

– Jag är helt lyrisk, säger han.

Han lyfter vikten av att säkerställa att det finns gott om orörd natur i området.

– Jag vill inte att det ska byggas eller förtätas mer. Beskedet gör att naturen säkras, säger han.

Conny Hetting från Ålsten jublade när han fick reda på att Ålstensskogen ska bli naturreservat 2025. "På våren är det som vackrast med skir grönska", säger han.

Conny Hetting från Ålsten jublade när han fick reda på att Ålstensskogen ska bli naturreservat 2025. "På våren är det som vackrast med skir grönska", säger han.

Stefan Källstigen

Conny Hetting springer två till tre gånger i veckan i skogen och uppskattar den som den är.

– Den är väldigt välskött, säger han.

Med en kort promenad från bostaden tar sig Höglandetbon Daniel Leopoldsson till Ålstensskogen.

– Jag har bott här nästan hela livet och sprungit, badat och varit på skogsutflykter här. Det är fin naturmiljö och jag tycker att det är bra att det inte byggs så mycket här, säger han.

Daniel Leopoldsson bor nära Ålstensskogen och gillar miljön där. Han vill inte ha för mycket byggen i området och välkomnar beslutet om naturreservat.

Daniel Leopoldsson bor nära Ålstensskogen och gillar miljön där. Han vill inte ha för mycket byggen i området och välkomnar beslutet om naturreservat.

Stefan Källstigen

Nockebybon Claes Billing trivs i Ålstensskogen och uppskattar att han är där mellan fyra och fem gånger i veckan för motion, sol, bad och även när han bara vill njuta av lugnet till skogs.

– Jag gillar att det är riktig skog nära villaområdet och elljusspåret är jättebra, säger han.

Claes Billing bor i Nockeby och tar sig gärna till Ålstensskogen för motion. Han tränar på gymmet om ligger vid Solviksbadet och går gärna en sväng i skogen.

Claes Billing bor i Nockeby och tar sig gärna till Ålstensskogen för motion. Han tränar på gymmet om ligger vid Solviksbadet och går gärna en sväng i skogen.

Stefan Källstigen

Även för Anders Tranberg, ordförande i Naturskyddsföreningen Stockholm, kom beslutet som en glädjande nyhet.

– Mycket välkommet skulle jag säga. Det är absolut en skog som har de här kvaliteterna som gör det relevant för naturreservat. Det är också ett omtyckte rekreationsområde, säger han.

Karaktäristiska arter

Anders Tranberg bor inte i närheten, men besöker skogen en till två gånger per år. Han har bland annat hållit i guidade turer i det som från och med 2025 alltså blir ett naturreservat. Han lyfter flera delar som gör skogen till ett lämpligt naturreservat.

– Den riktigt gamla hällmarkstallskogen sätter riktig karaktär på skogen. Det finns mycket kvar av gammal tallskog.

Anders Tranberg är ordförande i Stockholms naturskyddsförening. Han har hållit guidade turer i Ålstenskogen.

Anders Tranberg är ordförande i Stockholms naturskyddsförening. Han har hållit guidade turer i Ålstenskogen.

Stockholms Naturskyddsförening

Han lyfter även flera viktiga arter som säkras i området.

– Groddjuren är också karaktäristiskt för Ålstensskogen. Det finns flera små kärr och i svackorna i skogen finns vanlig groda och mindre vattensalamander, säger han.

Att det är mycket tall i skogen gör att det även förekommer mycket tallticka, enligt Anders Tranberg.

– Den är rödlistad. Sedan brukar fågeln tofsmes vara knuten till gammal tallskog. Duvhök har setts i skogen och mindre hackspett har påträffats. Den är mindre vanlig och rödlistad, säger han.

När beslutet nu är taget om att göra Ålstensskogen och även intilliggande Storskogen till naturreservat tar staden fram en skötselplan för hur skogen ska skötas.

– Sedan ska det även göras en presentation av skogen i skyltar till naturreservatets entré, säger Anders Tranberg.