I den ekonomiska rapporten, kallad tertialrapport 2, följer stadsdelen upp de mål som kommunfullmäktige fastställt.

I rapporten skriver Brommas stadsdelsförvaltning att Bromma stadsdelsnämnd "bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas" (se faktaruta).

Vid stadsdelsnämndens sammanträdet i september, beslutade lokalpolitikerna att godkänna rapporten.

Viss kritik uttalades mot detta.

"Kunde ha använts"

I ett särskilt uttalande påtalade Johan Heinonen (S) från oppositionen, att det visserligen var "glädjande" att stadsdelens olika verksamheter ger "en välfärd av hög kvalitet" men tyckte samtidigt att det stora överskottet, överskottet är cirka 15,9 miljoner kronor, under pandemin kunde ha använts bland annat till mer pengar till vård och omsorg.

Johan Heinonen pekade på att redan innan pandemin fanns en personalbrist i vård och omsorg.

Efter valet har Johan Heinonen tagit över som ordförande i stadsdelsnämnden. Heinonen vill vänta med att kommentera vad de knappt 16 miljoner kronorna ska användas till.

– De här pengarna är för kvartal två, summan för helåret 2022 vet man inte förrän efter nyår. Jag kan inte ge svar på det förrän budgeten för 2023 har beslutats.

Mitt i har sökt även förra mandatperiodens ordförande Johan Paccamonti (M).