I november 2022 startade Bromma blocks ägarbolag CBRE ett arbete med att bygga ut köpcentret.

En av utomhusparkeringarna i området var tänkt att byggas ut, med lokaler för kontor, handel och parkering.

Därefter har planerna skrinlagts, ägaren har dragit tillbaka planerna.

Bromma blocks hyr marken av Stockholms stad.

Enligt den information Oskar Bjelke, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor, fått finns flera skäl:

"Skälen till begäran är bland annat vikande kontorsmarknad och volatila produktionskostnader (prisrörelser) samt interna beslut fattade hos tomträttshavaren", skriver Oskar Bjelke i ett mejl till Mitt i.

Uttalar sig inte

Mitt i erfar att CBRE i själva verket vill sälja Bromma blocks.

Jenny Tuleby, chef för CBRE:s transaktioner och investeringsverksamhet, skriver i ett mejl till tidningen att bolaget aldrig kommenterar sina affärer:

"Avseende en försäljningsprocess vara eller icke vara är det inget vi uttalar oss om generellt för någon av våra tillgångar".

Per Andersson, senior analytiker på Handels utredningsinstitut, HUI, tror att köparna kommer att stå i kö för att köpa köpcentret om det säljs.

– Bromma blocks är ju ett väldigt attraktivt handelsområde så att det finns ju många intressenter som kan köpa, många stora fastighetsägare i Sverige och även internationellt, allt från pensionsfonder till enskilda fastighetsägare.

Långvarigt ägande

En köpare av Bromma blocks har sannolikt ett tidsperspektiv på sin investering, så även om handeln går knackigt just nu så behöver det inte betyda att så är fallet om några år, enligt Andersson.

Per Andersson, senior analytiker på HUI.

Per Andersson, senior analytiker på HUI.

Pressbild

– Och enligt våra prognoser på HUI så kommer handeln på sikt att växa till sig. Det kommer så klart att gynna Bromma blocks. Dessutom är det väldigt stor befolkningsutveckling i området, det är en attraktiv plats.

Att nuvarande ägare är på gång att sälja enligt Mitt i:s uppgifter förvånar inte Andersson:

– Fastighetsägare har olika horisont för sina investeringar, det är en anledning, och det kan också vara att en ägare inte kan infria de visioner man hade från början, som gör att man måste tänka om. Det finns många olika parametrar.

En parameter är att Bromma blocks ligger granne med Bromma flygplats.

– Det har varit en faktor för Bromma, det här med utvecklingen av bostäder på landningsbanan. Och att det blivit något av ett bakslag (att flygplatsen blir kvar). Det är så klart, hade man byggt bostäder på flygplatsen hade det genererat enorm köpkraft. Det hade underlättat att utveckla Bromma blocks ytterligare, kan man säga.