Botkyrka/Salem

Salem hamnar i botten av länets kommuner.

IVL Svenska miljöinstitutet menar att det främst är mindre kommuner som ligger efter i sitt klimatanpassningsarbete. Det beror sannolikt på att de har begränsade resurser och kompetens för att driva klimatfrågor och att de är i behov av stöd från regional och nationell nivå.