I 25 år har bilister på Essingeleden kunnat se reklamskyltarna när de kör förbi Birkastans yttersta hörn. Det är bostadsrättsföreningen i hörnan av Karlbergsvägen och Rörstrandsgatan som hyr ut en plats på taket till olika varumärken.

I femton år har det varit till Bosch, men företaget sade upp kontraktet under coronapandemin. Bostadsrättsföreningen hittade en ny hyresgäst, "ett välkänt amerikanskt läskvarumärke", men för att få byta skylt måste bostadsrättsföreningen ansöka om bygglov.

– Vi fick avslag. Nu säger stadsbyggnadskontoret att man skärpt sina riktlinjer för skyltar, säger Jonas Mjöbäck från bostadsrättsföreningen Karlbergskadettens styrelse.

Innan Bosch-skylten hyrde Nokia reklamplats på bostadsrättsföreningens tak.

Innan Bosch-skylten hyrde Nokia reklamplats på bostadsrättsföreningens tak.

Brf Karlbergskadetten

Slår hårt ekonomiskt

Stadsbyggnadskontoret skriver att de inte kan bevilja bygglovet för att byggnaden "har ett högt kulturhistoriskt värde" och att "bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".

– Det har suttit en skylt där i över 25 års tid. Hade vi inte bytt hyresgäst hade den fått sitta kvar, det är ytterst märkligt. Vi blev väldigt upprörda naturligtvis, säger Jonas Mjöbäck.

I bygglovsansökan framgår det att Coca-Cola vill sätta upp en skylt som även visar klocka och temperatur.

Uthyrningen har stått för runt 25 procent av bostadsrättsföreningens intäkter.

– Vi måste se över vår ekonomi naturligtvis, men det är klart att det ligger i korten att det kan påverka avgifterna. Det är svårt att kompensera för ett så betydande intäktsbortfall, särskilt i dessa tider. Det är otroligt olycklig tajming.

Jonas Mjöbäck, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen Karlbergskadetten.

Jonas Mjöbäck, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen Karlbergskadetten.

Privat

Stomatolskylten i Slussen

2019 såg staden över riktlinjerna för skyltar. Enligt dem ska en skylt på en fasad anknyta till verksamheten som finns i byggnaden, inte ha fokus på reklam – förutom på platser som till exempel Sergels torg och Stureplan.

Enligt stadsbyggnadskontoret är nekandet en preliminär bedömning och man vill inte kommentera ärendet ytterligare förrän ett beslut är fattat.

– Vi kommer att driva det här vidare, säger Jonas Mjöbäck.

– Jag har svårt att se någon ta bort Stomatolskylten vid Slussen, vad hade hänt om man tog ner den?

Bosch-skylten har suttit på brf Karlbergskadettens fastighet i 15 år.

Bosch-skylten har suttit på brf Karlbergskadettens fastighet i 15 år.

Brf Karlbergskadetten