Fastighetsbolagen Heba och Åke Sundvall har byggt tre punkhus på Ålgrytevägen i Bredäng. Ursprungligen skulle de bygga 115 lägenheter, alla med bostadsrätt. Men det slutade med 199 lägenheter.

En av stadens uttalade ambitioner med bygget var att få till fler bostadsrätter, eftersom merparten av lägenheterna i området är hyresrätter. Men försäljningen går inte som bostadsbolaget hoppats. När Mitt i i början av året pratade med byggaktören Åke Sundvall hade folk flyttat in i ett av husen och de var pågång i det andra medan det gick trögt med försäljningen av bostadsrätterna det sista som ska stå klart i höst.

– Vi har inte sålt dem än, det är ett helt annat läge på marknaden än sommaren 2022 både vad det gäller produktionskostnadsdelen och vad folk är beredda att betala, sa Tim Svalling, projektansvarig på Åke Sundvall till Mitt i då.

Nu har de gett upp och ansökt hos exploateringsnämnden om att bostadsrätterna i det sista huset ska göras om till hyresrätter. 

Rimligt med hyresrätter

Exploateringskontoret tycker att förändringen är rimlig. Dels påverkar den inte stadens ekonomi eftersom de redan har fått betalt för marken, dels menar de att ambitionen med fler bostadsrätter i Bredäng tillgodoses ändå eftersom byggets omfattning har utökats. I beslutet har de också vägt in att området blir mer tryggt om bostäder inte står tomma. Totalt görs 60 lägenheter om till hyresrätter.

– Målet i staden är att ha en blandning av upplåtelseformer i alla områden egentligen, säger Fanny Larsson på exploateringskontoret. 

Hur gör ni åt andra hållet i områden med radhus och villor?

– Målet omfattar även områdena med till exempel villor där man ska titta på om man kan bygga fler hyresrätter. I Sätra har vi mer radhus och villabebygelse och där tillkommer en del hyresrätter i planeringen, säger Fanny Larsson. 

Gemensamma ytor

Den nya överenskommelsen innebär bland att att minst hälften av lägenheterna ska förmedlas av bostadsförmedlingen samt att utemiljön med gräsmattor, bänkar och bord utformas för att kunna användas av boende i de tre husen tillsammans. Och att husen ska dela på sådant som garage, cykelverkstad, cykelställ och miljörum för att öka rörligheten i och mellan husen.