Lägenhetsområdet Smedshagen – som i dag består av cirka 700 bostäder – ska bli till 1 200 genom Wallfast och Hässelby hem.

Tveksam kring projektet

Flerbostadshusen väntas till stor del påminna om dagens vinkelpunkthus, men kan bli upp till sju våningar höga på sina håll. Dessutom byggs ett antal kvarter radhus. Det uttalade målet med projektet är att mildra bostadskrisen – men i Smedshagen är folk inte särskilt förtjusta.

Karin Nordlund är tveksam kring om projektet är bra för Smedshagen.

Karin Nordlund är tveksam kring om projektet är bra för Smedshagen.

Filip Magnusson

Karin Nordlund har just klivit av busshållplatsen på Växthusvägen och tycker projektet låter väl mastigt.

– Man hör att det är lite stökigt här ibland. Jag vet inte om det är rätt att bygga så mycket nytt då. Det låter lite mycket, säger hon.

Del av den nya planerade förtätningen i Smedshagen. Nya servicelokaler i bottenvåningen kan eventuellt finnas i vissa hus.

Del av den nya planerade förtätningen i Smedshagen. Nya servicelokaler i bottenvåningen kan eventuellt finnas i vissa hus.

Illustration: Strategisk Arkitektur

Det kunde blivit ännu fler bostäder. De ursprungliga planerna på ytterligare flerbostadshus innanför de befintliga kvarteren i de västra delarna samt på att bebygga Päronparken i de östra delarna har dock slopats.

Enligt byggaktören Wallfast kommer man troligen ta beslut om projektstart under 2024 och under 2025 väntas byggnationen kunna dra igång. Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen.

Enligt byggaktören Wallfast kommer man troligen ta beslut om projektstart under 2024 och under 2025 väntas byggnationen kunna dra igång. Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen.

Illustration: Strategisk Arkitektur

"Smedshagen är redan trångt"

Det räcker inte, menar de boende. En man som bott i Smedshagen i över 30 år är ute och rastar hunden i norra delarna. Han låter inte imponerad.

– Jag tycker det är vansinne. Man minskar ju ytorna för oss som bor här.

Smedens skejtpark skulle rivas enligt de första planerna, men den räddas.

Smedens skejtpark skulle rivas enligt de första planerna, men den räddas.

Filip Magnusson

En annan man kommer ut från en innergård dragandes på sin cykel. Han växte upp i området på 70-talet. Innan Smedshagen var byggt.

– Området har redan byggts sönder. Det är trångt här nu, låt det vara, bygg inte mer, säger jag.

Hela Mäster Karls väg ska förtätas.

Hela Mäster Karls väg ska förtätas.

Filip Magnusson

Blandad bebyggelse

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) är desto mer förtjust. Fördelningen av de 500 bostäderna väntas bli hälften hyresrätter hälften bostadsrätter, berättar han.

– Det blir verkligen en blandad bebyggelse med radhus, punkthus och olika storlekar, vilket vi tycker är jättekul.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Liselotte van der Meijs

Räntorna och byggkrisen skjuter dock flera av byggstarterna i Stockholm på framtiden just nu.

– Uppskattningsvis dras en fjärdedel av bostadsprojekten med finansieringsproblem eller annat. Men vårt arbete att få fram fbostäder är långsiktigt, säger Jan Valeskog.

Hässelby-Vällingbys förra ordföranden Bo Arkelsten (M) har befarat att SL:s bussar inte klarar av förtätningen i Smedshagen?

– Min erfarenhet är att fler bostadsbyggen är kopplat till just kollektivtrafiken. Det ska upp till en viss mängd nya bostäder i ett område innan SL gör extrasatsningar.

Smedshagen.

Smedshagen.

Filip Magnusson

Valeskog hävdar att attraktiviteten för samtliga nuvarande bostäder vid Smedshagen kommer höjas.

– Tryggheten kommer öka i området när fler människor rör sig här, säger han.

 I samband med projektet ska nya gångbanor byggas längs Växthusvägen där carportarna tas bort.

I samband med projektet ska nya gångbanor byggas längs Växthusvägen där carportarna tas bort.

Filip Magnusson

Enligt byggaktören Wallfast kommer man troligen ta beslut om projektstart i Smedshagen under 2024 och under 2025 väntas byggnationen kunna dra igång. Foto från oktober 2023.

Enligt byggaktören Wallfast kommer man troligen ta beslut om projektstart i Smedshagen under 2024 och under 2025 väntas byggnationen kunna dra igång. Foto från oktober 2023.

Filip Magnusson

Smedshagen.

Smedshagen.

Filip Magnusson