Försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat nya siffror från Brå rörande antalet anmälda bostadsinbrott under årets första sex månader. 

5 145 bostadsinbrott anmäldes i Sverige, en knapp ökning mot föregående års nivå på 5 130, vilket indikerar att den långsiktiga trenden med färre inbrott håller i sig. 

Motsatt trend

Men i Göteborg är trenden den motsatta. Här ökar bostadsinbrotten, med totalt 258 anmälda fall hittills, vilket är 24 fler än förra året, eller plus tio procent. 

– Ett bostadsinbrott kan inte bara få allvarliga ekonomiska konsekvenser utan också vara en djupt kränkande och omskakande upplevelse, särskilt om det inträffar när du är hemma, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

I Göteborg är det samtidigt stora skillnader inom staden.

Stadsdelsområde Sydväst med områden som Askim, Frölunda och Högsbo, stod i princip för hela den observerade ökningen med plus 76 procent, eller 35 fler inbrott jämfört med samma period föregående år.

Organiserade ligor

I stadsdelsområde Nordost, med bland annat Angered och Bergsjön, noteras en betydande minskning på 23 procent, motsvarande 11 färre inbrott.

– Det finns en tydlig trend att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. De flyttar runt sin verksamhet från område till område, och det kan vara en anledning till att vi ser så här stora skillnader. Nästa gång kan det vara ett annat område som drabbas, säger Mia Winberg.

Om 2023 blir ett nytt år med färre anmälda bostadsinbrott på riksnivå återstår alltjämt att se. Statistiken visar nämligen att det är under senhösten som de flesta inbrott sker.

– Den värsta tiden ligger fortfarande framför oss, vår granskning visar att de flesta inbrotten sker under de mörkaste månaderna, oktober till december, säger Mia Winberg.