Planerna på att riva och bygga nytt gäller fastigheterna Tallbacken 3 och 4, mittemot kvarteret Godset där bland annat Hemköp håller hus.

Tallbacken 3 består i dag av ett fyravåningshus från 1958 med 27 bostäder. Enligt förslaget rivs kåken och ersätts med en ny pjäs på fem till åtta våningar. 90 bostäder ska rymmas i byggnaden.

Kvarteret sluts

Sedan tidigare är det tänkt att det nya huset ska kunna byggas samman och bilda ett slutet kvarter med grannfastigheten Tallbacken 4. Nu har staden beslutat att inleda planarbete även för den adressen.

Också här är det meningen att en äldre byggnad ska ge vika, nämligen ett bostadshus från 1940-talet med 30 lägenheter. När det plåstret har rivits av uppförs ett högre hus med ett 70-tal lägenheter.

Det tar dock tid innan det blir inflyttningsfest. Planarkitekt Magnus Erikssons bedömning är att detaljplanen för Tallbacken 3 kan antas först om cirka ett år. I fallet Tallbacken 4 ser det ut att dröja till 2026.

Enligt fastighetsägaren Harry Bouveng är tidplanen för Tallbacken 4 osäker av flera skäl.

– Innan kommunen har dragit nya avlopp som klarar den nya belastningen kommer det inte att gå att göra vare sig det ena eller det andra. Sedan är det ett osäkert läge med konjunkturen, med lånesituation och allt sådant.

Erbjuds nytt boende

När det så småningom är rivningsdags ska de hyresgäster som finns kvar erbjudas nya boenden, säger Bouveng.

– Vi kommer att försöka hitta lösningar som passar dem, i samarbete med andra fastighetsägare. Målsättningen är att hitta bostäder i närområdet, sedan beror det på önskemål från hyresgästerna.

Blir det hyresrätter även i det nya huset?

– Det är svårt att säga, det beror delvis på hur marknaden ser ut när man börjar närma sig.

https://www.mitti.se/nyheter/hang-med-pa-promenad-i-framtidens-sumpan/repviA!tbb032Ups@tWym9uxROEuQ/

Harry Bouveng har själv bott åtskilliga år i det rivningsaktuella huset. Senast var 1994.

– När man blir äldre kan man bli nostalgisk och längta tillbaka till hur det var. Sedan är det bara att inse att Sundbyberg ligger där det ligger. Marken har ett värde och det kommer att behövas bostäder.

Är det hållbart att riva ett hus med fungerande bostäder 2022?

– Kanske inte 2022, men när det blir dags för rivning kommer huset ändå att behöva genomgå en omgripande förnyelse inifrån. I samband med att man river det kommer man kopplat till hållbarhet att ta vara på det som är nytt och brukbart. Fönstren, till exempel, är i princip nya. De går att använda igen. Så mycket som möjligt ska återanvändas.