Det rent ut sagt stinker i trapphuset på Nidarosgatan 28 i Husby.

I ungefär tre veckor har utrymmena utanför sopnedkasten på både våning ett och våning två varit belamrade av soppåsar, enligt boende. Det är stopp i själva rören där man slänger in påsarna, och vissa av grannarna har inte sett något annat alternativ än att ställa skräpet på golvet utanför.

När Mitt i Järva besöker platsen kör en av hyresvärden Victoriahems bilar därifrån.

– De var här precis nu och tog bort soppåsarna som legat i trapphuset, vilket de gjort någon gång innan också, men det har fyllts på. Redan veckan innan nyår märkte jag att det var fullt i själva nedkastet, så då fick jag gå upp en våning, men där var det också fullt, säger Maria, som bor i huset och inte vill ha med bild eller sitt efternamn i tidningen.

När Mitt i besöker Nidarosgatan 28 har det varit totalstopp i sopnedkastet både ända upp till våning två, i tre veckor ungefär. Här på våning två.

När Mitt i besöker Nidarosgatan 28 har det varit totalstopp i sopnedkastet både ända upp till våning två, i tre veckor ungefär. Här på våning två.

Emma Löf Hagström

Ringt flera gånger

Snart började högarna utanför nedkasten växa sig större.

– När mina barn var här var det svårt att gå in och ut, och det stank. Man sprang igenom trapphuset för att det var så äckligt. Det kändes så ovärdigt, man skämdes nästan lite för att bo här, man vill ju inte bjuda hem folk då eller så. Det var äckligt sopvatten framför dörren för stackars grannen som bor precis vid sopnedkastet, hon som alltid brukar hålla så fint.

Enligt en annan granne på samma våning har flera grannar ringt till Victoriahem och felanmält problemet flera gånger under de senaste veckorna.

– Jag ringer och ringer, och de säger att de ska ta tag i det, men inget händer alls.

En tredje granne är också upprörd.

– Folk har ringt, men stoppet har inte åtgärdats, och sophögarna utanför sopnedkasten återkommer, säger han.

När Mitt i besöker platsen har Victoriahem precis, i samband med att de hämtade soporna på golvet, även satt upp en lapp, där det står att det är stopp i sopnedkastet och att det problemet är felanmält.

"Det har kommit till vår kännedom att det slängs lustgastuber i hushållssoporna. Detta är strängt förbjudet!", står det i nästa mening.

När Maria ser lappen blir hon upprörd.

– Som att det skulle vara alla boendes fel att det är stopp, som att alla slänger lustgastuber. Det känns som att de skyller problemet på oss och talar ner till oss.

Nedlåtande ton i informationen från Victoriahem, tycker hyresgästerna på Nidarosgatan.

Nedlåtande ton i informationen från Victoriahem, tycker hyresgästerna på Nidarosgatan.

Emma Löf Hagström

Svarar via mejl

När Mitt i Järva försöker nå Victoriahem svarar regionchef Daniel S Mattsson via mejl. Han skriver att det precis som lappen säger är lustgastuber som återkommande slängts i soporna som gjort att de inte kunnat sugas upp via sopsugen, som entreprenören Envac har hand om. Därför har det blivit stopp i rören.

"I det här enskilda fallet inkom första felanmälan den 30 december via kundservice. Dock hade vår fastighetstekniker redan uppmärksammat felet vid sin morgonrondering och felanmält det till Envac samt tagit bort de soppåsar som var placerade i trapphuset.", skriver han.

Han skriver att det är jättetråkigt med dessa återkommande typer av skadegörelser, som drabbar både företaget och hyresgästerna.

"Tyvärr har det varit mellanliggande nyårshelger med ledigheter som kan ha gjort att det stundvis blivit fler påsar innan vi varit där och hämtat dessa.", skriver han.

Han skriver att de boende har haft möjlighet att slänga skräp på andra platser under tiden.

"Som representant för bolaget kan jag bara bara beklaga det hela och be om ursäkt. Jag vill dock förtydliga att vi alltid tar ansvar och gör vårt yttersta för att ha nöjda hyresgäster och detta handlar om en återkommande skadegörelse där vi med facit i hand borde gjort mer om vi visste att det skulle vara återkommande som t.ex. tydligare hänvisa till miljöstugorna eller ställa ut kärl utanför porten.".

Felet ska ha åtgärdats efter Mitt i:s besök.

"Sänk hyran när ni inte ens tar hand om sopor" – meddelande från hyresgäst på informationsblad om hyreshöjningar från hyresvärden.

"Sänk hyran när ni inte ens tar hand om sopor" – meddelande från hyresgäst på informationsblad om hyreshöjningar från hyresvärden.

Emma Löf Hagström