Den giftiga mixen av chockhöjda räntor, fallande bostadspriser och kraftigt ökade byggkostnader är på väg att få stora konsekvenser för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Just nu är det helt enkelt inte lönsamt att bygga, konstaterar både små och stora byggföretag.

Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm, menar att det i värsta fall bara blir en femtedel så många byggstarter i år jämfört med vad kommunerna har rapporterat.

– Enligt kommunernas siffror skulle det bli byggstart för 20 800 lägenheter under 2023. Vi tror att det blir väsentligt färre, kanske så få som 4 000, säger han.

"Väldigt mörkt"

Kommunala Svenska Bostäder räknade så sent som i september med att byggstarta 252 nya lägenheter i Stockholm under 2023.

– Men våra kalkyler har ändrats helt. Nu tror jag inte att vi får några byggstarter alls i år. Det ser onekligen väldigt mörkt ut, säger Johanna Ekblad, nyproduktionschef på Svenska Bostäder.

Bland annat gäller det 140 lägenheter i Dalen och 78 lägenheter i Rinkeby som Svenska Bostäder behöver skjuta upp.

Svenska Bostäder pausar byggstarten för kvarteret Dalen 21 med 140 lägenheter. "Kalkylen ser helt annorlunda ut nu mot i höstas", säger Johanna Ekblad, nyproduktionschef.

Svenska Bostäder pausar byggstarten för kvarteret Dalen 21 med 140 lägenheter. "Kalkylen ser helt annorlunda ut nu mot i höstas", säger Johanna Ekblad, nyproduktionschef.

Svenska Bostäder

Andra byggföretag som Mitt i ringer till gör samma bedömning. Privata Titania pausar troligen 380 lägenheter i Barkarbystaden som skulle byggstartats i år. Riksbyggen skjuter upp 80 bostadsrätter i området Väsjön i Sollentuna. Efterfrågan är just nu för låg.

Bara fyra sålda

– Vi har försökt sälja lägenheterna i Sollentuna sedan i april förra året. Från början hade vi 800 intressenter. Men idag har vi bara fått fyra lägenheter sålda, berättar Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen.

Riksbyggen gör nu ett försök att sälja 80 lägenheter i projektet Visionen i Haninge. "Säljer vi 30 procent kan vi i bästa fall byggstarta sent i år. Men om Riksbanken höjer räntan igen, då kan det dröja till nästa år", säger Carl-Henrik Appel, regionchef.

Riksbyggen gör nu ett försök att sälja 80 lägenheter i projektet Visionen i Haninge. "Säljer vi 30 procent kan vi i bästa fall byggstarta sent i år. Men om Riksbanken höjer räntan igen, då kan det dröja till nästa år", säger Carl-Henrik Appel, regionchef.

Riksbyggen

Emil Flodin, analytiker på branschorganisationen Byggföretagen menar att Stockholmsregionen drabbas extra hårt av de höjda räntorna eftersom summorna som en köpare behöver låna är så mycket större här än i andra delar av landet.

– För den som behöver låna fem miljoner blir tre procents högre ränta väldigt mycket. Inkomsterna kanske är högre här, men det räcker inte. Det blir för få som kan efterfråga de nybyggda lägenheterna, säger han.

Samtidigt har kostnaderna för att bygga ökat med cirka 20 procent jämfört med förra året, berättar han.

– Vi tror att det blir cirka 50 procent färre påbörjade bostäder i år än förra året i riket som helhet och i Stockholm finns det risk att det blir ännu värre, säger Emil Flodin.

Kan dröja till 2025

Ett bidragande skäl till inbromsningen är att det påbörjades ovanligt många nybyggnadsprojekt i Stockholmsregionen för två år sedan. Det gör att det finns ett stort lager av osålda lägenheter hos alla byggbolagen.

– Det vi påbörjade 2021 blir klart för inflyttning mot slutet av det här året. Innan vi har sålt av det lagret, vilket kan dröja till 2024 eller 2025, blir det svårt att börja bygga nytt, säger Carl-Henrik Appel på Riksbyggen.

Regionrådet Gustav Hemming (C), ansvarig för tillväxt och regional utveckling, befarar allvarliga konsekvenser för både näringsliv och välfärdssektor, som får svårare att rekrytera när det saknas bostäder.

Vad kan ni göra politiskt?

– Från regionens sida gör vi en enorm insats genom att hålla fast i utbyggnaden av Roslagsbanan, tunnelbanan och spårvägarna, vilket på sikt möjliggör 170 000 bostäder. Men det behövs också genomgripande regelförenklingar från statlig nivå, säger Gustav Hemming.

Titania befinner sig i samtal med Järfälla kommun om att pausa 380 bostadsrätter i Barkarbystaden. "Samtalen avgör om vi kan byggstarta enligt plan eller inte", säger Wojciech Wondell, operativ chef.

Titania befinner sig i samtal med Järfälla kommun om att pausa 380 bostadsrätter i Barkarbystaden. "Samtalen avgör om vi kan byggstarta enligt plan eller inte", säger Wojciech Wondell, operativ chef.

Titania