”Här bygger vi”, deklarerar byggföretaget JM på en skylt vid infarten till Stora Sköndal.

Sköndalshöjden ska kvarteret heta. Än är det ingen höjdare – en skräpig grusyta och inte en grävmaskin i sikte.

Den som kan sin byggsvenska vet i och för sig att presens ofta är lika med futurum. ”Bygger” betyder i själva verket ”ska bygga”.

Men i det här fallet börjar eftersläpningen bli anmärkningsvärd: JM:s bostäder ingår i första etappen av byggprogrammet för Stora Sköndal. Övriga bostäder i den etappen står redan bebodda på andra sidan gatan sedan flera år.

– Självklart skulle vi vilja att den här marken också blir bebyggd så snabbt som möjligt. Det ser inte så roligt ut, säger Tomas Krywult, vd för bolaget Stora Sköndal framtidsutveckling, om fördröjningen.

Vad är det som gör att det dröjer?

– Det får du nästan fråga JM om. Jag misstänker att det har med rådande marknadsläget att göra.

Hoppas på inflyttning – om två år

Micael Lincoln är projektledare för JM:s bostäder i Stora Sköndal. Han säger att det är ”många olika parametrar” som gör att bolaget ännu inte påbörjat sin del av etapp 1. Läget på marknaden är en av dem.

– Konjunkturläget, absolut. Vi påverkas av räntehöjningar och inflation som alla andra. Inte minst kunderna drabbas. Bostadspriser påverkas, det är en utmaning för oss i allra högsta grad.

Det är bostadsbrist. Hur ser du på ert ansvar att få till bostäder?

– Den diskussionen går jag inte in på. Vill du prata ansvar får du prata med politiker. Vi kan inte bygga om vi inte får försäljning.

Nu har JM i alla fall påbörjat sin försäljning och ställt upp en visningsbod på Sköndalsvägen.

– Nu är vi i gång och säljer. Jag tycker vi har fått bra respons. Tänkt tillträde är andra halvan av 2025, säger Micael Lincoln.

Tung tid för byggbolag

JM är inte ensamt om att avvakta. Enligt Boverkets prognos väntas byggstart för cirka 33 000 nya bostäder i Sverige i år. Det blir i så fall det lägsta antalet sedan 2013. Behovet för att möta befolkningsökningen är 63 000 nya bostäder årligen, enligt samma myndighet.

– Situationen har sett ljusare ut. En extremt kraftig inbromsning av bostadsbyggandet riskerar att få långvarig effekt på både trångboddhet och möjlighet att flytta dit jobb och studier finns, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Det som skrämmer byggbolagen är inflation och materialbrist som gör det dyrt att bygga, samtidigt som höjda räntor och höga energikostnader gör att bostadsköparna har mindre pengar i plånboken.

– I dagsläget är det inte lönsamt att bygga med tanke på kostnadsläget och hur efterfrågan ser ut, säger Bengt J Eriksson.

Etta med kokvrå? Nej, än finns inga nya bostäder i Klockelund trots att mycket annat – som den här parken – redan är fixat.

Etta med kokvrå? Nej, än finns inga nya bostäder i Klockelund trots att mycket annat – som den här parken – redan är fixat.

Mattias Kamgren

Bostäder sist i Klockelund

Vid Drevviken, i området Klockelund, har det byggts och donats ett bra tag nu. Här finns en ny solbrygga och parker med möbler och grillplatser. På nyfixade gångbryggor kan man promenera utmed vattnet.

Det är bara en detalj som saknas: De 480 bostäder som ingår i projektet.

Men enligt Stockholms stad var det redan från början upplagt så att väg- och parkarbeten skulle göras först. Och nu ska i alla fall en del av bostäderna börja byggas, drygt ett halvår efter planerat första spadtag.

– Två byggherrar, Wallenstam och Svenska hem, ska börja med sina projekt nu under maj-juni, säger Camilla Wållin, projektledare på stadens exploateringskontor.

Tomma kontorshus i Telestaden, ska byggas om till bostäder.

Tomma kontorshus i Telestaden, ska byggas om till bostäder.

Mattias Kamgren

Kontor går före i Telestaden

På andra sidan Nynäsvägen, i Telestaden, dröjer det längre. Även där har fokus legat på förberedelser – som att riva Teletornet – och att fylla kontoren på Mårbackagatan med hyresgäster. Ingen av de 2 000 bostäder som ska byggas har påbörjats.

I en intervju tidigare i vår frågade Mitt i Telestadens vd Ann-Sophie Forsberg om när de första bostäderna kan stå klara.

– Om jag ska vara optimistisk och allt går enligt plan skulle jag tro kanske under 2025, blev svaret.