Den gamla bussdepån mellan Kristinebergs IP och Ica Maxi är jämnad med marken och kvar är bara en grushög. Just nu i alla fall.

För här ska bland annat runt 700 bostäder, en stor idrottsanläggning och kontor byggas. Senaste markanvisningen i området gavs tidigare i somras till byggherren Selvaag Bostad med rötter i Norge.

Co-work med repa

De planerar att bygga 175 lägenheter för små hushåll, med delade ytor i bottenvåningar för festlokal, gym och co-work. Det blir även en lounge med reception som är bemannad dagtid.

– Vi är väldigt glada över att få vara med i nordvästra Kungsholmens omvandling till en attraktiv stadsmiljö, säger Britta Blaxhult, vd på Selvaag Bostad.

– Det kan vara både yngre och äldre som flyttar in. Par eller ensamstående, med eller utan barn.

En långbänk

Omdaningen av den gamla bussdepån är annars en riktig långbänk.

Först jobbade staden med en enda stor detaljplan. Men den upphävdes förra vintern sedan närliggande läkemedelsbolaget Octapharma överklagat planerna då deras verksamhet hotades om det blev bostäder för nära industribullret vid Nordenflychtsvägen.

Det blir ett torg med trädplanteringar mellan de fyra bostadskvarteren. Även tidigare grusade ytor i parken intill bussdepån ska rustas upp.

Det blir ett torg med trädplanteringar mellan de fyra bostadskvarteren. Även tidigare grusade ytor i parken intill bussdepån ska rustas upp.

SWECO Architects

Staden delade då upp planen i två områden – en del med flera kvarter nära Octapharma och en del som ligger lite längre bort mot Essingeleden. På så vis kan man komma i gång med etappen mot Essingeleden medan man tar ett omtag genom en ny planprocess för den andra delen.

Saneras till hösten

Detaljplanen för delen mot Essingeleden har redan vunnit laga kraft. När det börjar byggas bostäder där är inte klart, men marken saneras till hösten.

Då kommer också en uppdaterad tidplan för bygget.

Hallar dröjer

Då får vi också veta mer om när den efterlängtade idrottsanläggningen med flera idrottshallar i byggs.

– Men det bygget ligger några år fram i tiden, säger Matilda Lewis vid exploateringskontoret.

Kristinebergshallarna med flera idrottshallar börjar troligen byggas först om några år.

Kristinebergshallarna med flera idrottshallar börjar troligen byggas först om några år.

Vida Arkitektkontor

Sammanlagt ska 650-700 bostäder byggas vid den gamla bussdepån. Det är färre än tidigare prognoser, vilket beror på att NCC nu ska bygga kontor mot Nordenflychtsvägen.

– Just den plats som kontoret hamnar på är inte lämpad för bostäder.