Det är fastighetsbolagen Olov Lindgren och SBB Förskolefastigheter som av exploateringskontoret föreslagits att få markanvisningar för nya byggnader på tre platser nära Farstaängen.

Olov Lindgren AB vill bygga cirka 80 hyreslägenheter fördelade på tre punkthus på obebyggd naturmark mellan Östmarksgatan och Färnebogatan.

Kiosk kan försvinna

I kanten av området ligger thairestaurangen Gula kiosken. Enligt exploateringskontoret kommer kioskens tillstånd inte kunna förlängas om byggplanerna blir verklighet.

På naturmarken mellan Färnebogatan och Östmarksgatan vill Olov Lindgren AB bygga tre punkthus med totalt cirka 80 hyresrätter. Om planerna blir verklighet kan thairestaurangen tvingas flytta.

På naturmarken mellan Färnebogatan och Östmarksgatan vill Olov Lindgren AB bygga tre punkthus med totalt cirka 80 hyresrätter. Om planerna blir verklighet kan thairestaurangen tvingas flytta.

Mattias Kamgren

Ett kort stenkast därifrån, på tomten där Innovitaskolan Farstaäng (tidigare Farstaängsskolan) ligger, vill bolaget SBB Förskolefastigheter bygga 45 hyresrätter. Bolaget föreslår att en del av dem – de som fördelas via deras egen bostadskö – ska gå till ensamstående föräldrar, enligt ett koncept som kallas Barnbo.

Innovitaskolan Farstaäng ligger precis ovanför Farstaängens parklek. Bolaget SBB vill riva befintlig skolbyggnad och bygga förskola för 120 barn  – samt 45 hyreslägenheter. Skolan vill de flytta (se nedan).

Innovitaskolan Farstaäng ligger precis ovanför Farstaängens parklek. Bolaget SBB vill riva befintlig skolbyggnad och bygga förskola för 120 barn – samt 45 hyreslägenheter. Skolan vill de flytta (se nedan).

Mattias Kamgren

Skola och förskola kan byta plats

Bolaget vill samtidigt riva nuvarande skolbyggnad och i stället bygga en förskola med plats för 120 barn.

Det senare som en del av en rockad med förskolan Knatteborgen som ligger en bit bort i Farstaängens västra kant. Om förskolan flyttar till skoltomten, kan skolan flytta in i förskolehuset – och dessutom byggas ut från 250 till 420 elevers kapacitet.

Förskolan Knatteborgens nuvarande byggnad kan bli en del av en framtida skola med plats för 420 elever.

Förskolan Knatteborgens nuvarande byggnad kan bli en del av en framtida skola med plats för 420 elever.

Mattias Kamgren

Elis Annersten Puranen har sin dotter på förskolan.

– Det som skulle vara tråkigt är om den väldigt värdefulla och uppskattade naturmark som ingår i förskolegården påverkas, säger han.

Beslut sköts upp

När exploateringsnämnden sammanträdde i torsdags valde Moderaterna att göra ett särskilt uttalande. Där framhöll de att det finns risker som behöver utredas. Bland annat vill de säkerställa att inget intrång görs på själva Farstaängen, och att skolan får en egen lekplats om den byggs ut.

Övriga partier stämde då in i att det var för tidigt att fatta beslut, vilket gjorde att ärendet blev bordlagt.