En after work brukar vanligtvis ske med kollegorna samlade runt ett bort, kanske med ett glas i handen. Det är något som Bonnie Lillehammer valde att trotsa helt när hon startade så kallade aw-vandringar.

Hon ville starta upp någon form av aktivitet i naturen som människor hinner med mitt i vardagen.

– Det blev att jag kallade det aw-vandringar eftersom det både är ett avbrott i vardagen och sker efter jobbet. Det är ändå något som alla hinner med, kanske på väg hem från jobbet, säger hon.

Elden samlar

Bonnie Lillehammer har alltid arbetat med människor och för ett år sedan blev hon klar med sin utbildning till livscoach.

– Jag coachar människor att komma vidare i livet, nå sina mål och drömmar. Man ställer frågor för att sedan hjälpa dem själva att hitta svaren, berättar Bonnie Lillehammer.

I höstas gick hon klart sin andra utbildning, och kunde hädanefter kalla sig för skogsguide. Då uppstod idén om att starta after work-vandringar.

Det börjar med att alla deltagare möts på en plats på Bonnie Lillehammers hemmaplan, i västerorts skogar. Hon ställer sedan en fråga som deltagarna får reflektera över medan alla går under tystnad. Efter ungefär 20 minuter tänder de en brasa och börjar diskutera det som de kommit fram till under vandringen.

Mitt i träffar Bonnie Lillehammer vid Grimsta naturreservat. Hon kallar det hennes "hemmaskog", då hon växte upp i närheten.

Mitt i träffar Bonnie Lillehammer vid Grimsta naturreservat. Hon kallar det hennes "hemmaskog", då hon växte upp i närheten.

Stefan Källstigen

– Jag tycker att lägerelden samlar människor och har alltid gjort det. Det är ett utrymme för sagor, berättelser och samtal. Därför tänder vi alltid en eld och så döpte jag verksamheten till Livseld.

Vandringarna utgår alltid från ett förbestämt tema och sker på platser som Råcksta träsk, Maltesholmsbadet och Kyrksjön.

– Teman som vi haft är till exempel "egen tid", hur man i vardagen gör för att finna tid för sig själv. Det har också varit att man fått reflektera över vem man är utan de här vanliga titlarna som "småbarnsmamma", eller titlar efter sitt yrke, berättar hon.

Aktivera sinnena

Bonnie Lillehammer har även varit ute med en it-avdelning i skogen. Då var syftet att landa i nuet och träna på att använda alla sina sinnen, något hon föreläst om.

Bonnie Lillehammer ser AW-vandringarna både som givande för deltagarna men också för henne själv. Hon berättar att naturen ger henne avkoppling och är ett stort intresse för henne.

Bonnie Lillehammer ser AW-vandringarna både som givande för deltagarna men också för henne själv. Hon berättar att naturen ger henne avkoppling och är ett stort intresse för henne.

Stefan Källstigen

– I dagens samhälle tappar man på något sätt bort sina sinnen. Det är ju främst hörseln och synen vi använder.

Arbetsgruppen fick utmana sina luktsinnen och göra övningar. Bland annat fick de lära känna varandra på ett mer personligt plan, utanför sin yrkesroll.

Utöver aw-vandringar anordnade Bonnie Lillehammer en lyktvandring under höstlovet. Då var det 16 vuxna och barn mellan åldrarna fem till nio år som vandrade i skogen med stormlyktor.

– Vandringen hade temat folktro och väsen, så vi pratade om jättar och troll och poppade popcorn över elden. Det tyckte de var jättespännande, säger Bonnie Lillehammer.