I år är det prick sjuttio år sedan bokbåten började serva öbor i Stockholms skärgård med allt från fakta till spänning och romantik. För ansvariga och medarbetare blir det tårtkalas, och för låntagare kanske en liten present.

– Jag tror att vi kommer att dela ut små pins och eventuellt bjuder vi också på kakor, säger Louise Gladnipa, bibliotekschef i Norrtälje kommun.

Många stopp

Ett 20-tal bryggor ska avverkas på bokbåtens vårtur i skärgården, från Arholma i Norrtälje till Ornö i Haninge.

Med på båten Rödlöga brukar det finnas runt 3 000 böcker i specialmonterade hyllor, förutom personalen: Tre biblioteksanställda, samt besättningen – en kapten, två styrmän och en kocka.

Enligt lag ska biblioteksverksamhet vara tillgänglig för alla, även i glesbygd. Därför finns bokbåten.

Enligt lag ska biblioteksverksamhet vara tillgänglig för alla, även i glesbygd. Därför finns bokbåten.

Norrtälje kommun

Louise Gladnipa avslöjar att inte bara bokbåten jubilerar. Även skepparen och kockan fyller 70.

Nytt för i år är att bokbåten besöker Tjockö (Norrtälje). Däremot drar man in turen till Svartlöga där man tidigare år bara har haft en enda låntagare.

– Det jättetråkigt, men ibland har vi också fått ställa in turer dit för att det blåst så mycket, säger Therése Björkman, ansvarig för bokbåten.

Sa här mysigt är det ombord på Bokbåten.

Sa här mysigt är det ombord på Bokbåten.

Norrtälje kommun

Hur är det att jobba med bokbåten?

– Det är ett otroligt roligt och unikt sätt jobba på, inte minst mötet med låntagarna på öarna. Men det är fruktansvärt mycket att göra.

Bussar, båtar och tåg

På Wikipedia kan man läsa att den första bokbåten i Stockholms län startade redan i maj 1953, på Lidingö, av dåvarande länsbibliotekarie Elise Adelsköld. Den första bokbåten var HMS Rindö som hyrdes ut av kustartilleriet.

Men idén med mobila bibliotek är äldre än så.

Syftet med det första, en hästdragen bokvagn i Storbritannien i slutet av 1850-talet, lär ha varit att nå ut med litteratur till arbetarklassen.

Bokbåten. Låntagare kan botanisera bland hyllorna eller beställa vad de vill låna.

Bokbåten. Låntagare kan botanisera bland hyllorna eller beställa vad de vill låna.

Norrtälje kommun

I Sverige startade den första bokbussen på försök i Borås 1948. Sedan dess har det kommit många efterföljare, både bussar, båtar och ibland boktåg.

Sedan 2018 drivs bokbåten i Stockholm av Norrtälje kommun, i samarbete med Värmdö, Haninge och Österåkers kommuner och med stöd av Region Stockholm som tidigare hade ansvar för verksamheten.

Runt vecka 40 brukar det vara dags för bokbåtens hösttur.