Oppositionsråd Mathias Bohman (S) tycker att hanteringen av dammen är långt ifrån okej.

– Så här långt är det ett fiasko. Det är under all kritik. Kommunen måste bli bättre på upphandlingar.

– Parken ska vara blå, inte grå och utan vatten.

Han menar också att kommunen måste lära av sina misstag i denna upphandling.

– Framöver behöver en entreprenör få ansvaret att garantera att helheten blir bra.

Han är inte nådig i sin kritik.

– Det är både pinsamt och oacceptabelt att kommunen lägger 15 miljoner kronor av Väsbybornas pengar på något som inte fungerar.

Roland Storm (VB), ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott, tycker att oppositionsrådet är orättvis i sin kritik.

– Att kalla denna process för att få dammen tät för ett fiasko anser jag vara orättvist mot alla involverade som försöker lösa problemet. Vi ser fram emot att se en vacker vattenspegeli Blå parken. Men det kan ta lite tid innan allt är löst.

Ansvarsutredning

Nu har han skickat frågan vidare.

– Vid utskottets möte i april gav jag som ordförande två uppdrag till kontoret för samhällsbyggnad: Att återkomma med förslag på hur vattenspegeln ska kvarstå och att se över möjligheten till ansvarsutredning.

Återrapport ska ske den 17 juni.