– Igen?

Än så länge är det ett förslag, men den aviserade höjningen av Solnas p-avgifter får Cecilia Machado att skaka på huvudet.

Hon bor i Hanneberg och betalar 400 kronor per månad för boendeparkering, en avgift som föreslås höjas till 450.

– Det är dyrt. Jag tycker det är konstigt att man höjer. Det är hål överallt i gatorna och det går knappt att hitta parkeringsplats. Det är krig om platserna varje dag, säger hon.

Alexander Svanholm i Skytteholm hör till dem som drabbas hårdast, hans 90-dagarskort för boendeparkering kan höjas från 1 000 till 1 350 kronor.

– Ja, det är ju lite jobbigt, allt går upp. Men det är inte mycket att göra, jag jobbar skift och måste ha bil.

Höjda p-avgifter ska få fler Solnabor att välja bort bilen. Det är inte aktuellt för Alexander Svanholm, som trots allt tar höjningarna med ro. "Det är inte mycket att göra, jag jobbar skift och måste ha bil".

Höjda p-avgifter ska få fler Solnabor att välja bort bilen. Det är inte aktuellt för Alexander Svanholm, som trots allt tar höjningarna med ro. "Det är inte mycket att göra, jag jobbar skift och måste ha bil".

Anna Wachenfeldt

Mål att minska utsläpp

I den parkeringsutredning som Mitt i tagit del av, och som ska upp i tekniska nämnden nästa vecka, föreslås även besöksparkering höjas med cirka 20 procent.

– Syftet är att förbättra trafiken och hur vi använder marken i Solna. Med större omsättning på p-platserna blir det enklare att hitta parkering samtidigt som det frigör mark för andra syften, som gång- och cykelvägar och trädplantering, säger tekniska nämndens ordförande Bernhard Huber (MP).

Servicetiderna senareläggs, de tidigaste passen i bostadsområden kan börja till exempel klockan 10 i stället för 7.

Servicetiderna senareläggs, de tidigaste passen i bostadsområden kan börja till exempel klockan 10 i stället för 7.

Anna Wachenfeldt

Det lirar med det politiska målet om hållbart resande och minskat utsläpp, fortsätter Huber.

– Om avgifterna höjs minskar trycket på parkeringarna. Folk kommer fundera på om de kan använda andra trafiksätt istället för bil. Solna har väldigt bra kollektivtrafik och korta avstånd som lämpar sig väl för gång och cykel.

Varför låta Solnaborna med längre boendeparkering ta största höjningen?

– Vi har i dag rabatt på 90-dagarsparkering och när vi tittat på andra kommuner är det ingen annan som har rabatt på det sättet. Vi ska ha ett tydligt och enkelt prissättningssystem.

Tror du att bilisterna kommer att bli arga?

– Att öka priser väcker alltid reaktioner. Men rent allmänt upplever jag att det finns en acceptans kring att använda marken på ett bra sätt, det blir ingen trevlig stadsmiljö om våra gator är belamrade med bilar.

Oppositionen: Dålig tajming

Förslaget får kritik från oppositionen.

– Dålig tajming, tycker jag, med tanke på att många kämpar med räntor, bolån, inflation och elräkningar. 35 procent upp för boendeparkering, det måste kännas som en käftsmäll för folk. Man ska komma ihåg att det bara är fyra år sedan vi gjorde en ganska stor höjning, säger Peter Edholm (L), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Han är tveksam till syftet.

– Jag ser det som en del av ett mönster: man höjde skatten, taxor för idrottsanläggningar och nu detta. Jag tror man behöver få in pengar och ärrädd att vi kommer att se mer av sådana här höjningar.

"Ganska lagom"

Bernhard Huber påpekar att även kommunen har haft ökade kostnader under en längre tid, och att en justering per mandatperiod är rimligt.

– En höjning på i snitt 25 procent är i linje med inflationen och sett till den allmänna kostnadsökningen ganska lagom.