Den tidigare BMX-parken i Skogås stod och förföll under många år. Men en liten grupp eldsjälar tog sig an parken, rustade upp den och 2019 arrangerades SM där.

Tim Sjöholm som var drivande i att rusta upp parken och arrangera tävlingarna, fick kommunens pris för ideella insatser för sitt engagemang.

Men sedan revs parken förra våren. Det visade sig att den stod på ofri grund och det kommunala fastighetsbolaget Huge sålde marken. Tim Sjöholm skrev ett Huddingeförslag där han ville att kommunen hittade en ny yta för BMX-parken. Förslaget fick snabbt över 400 röster.

Kommunen beslutade att göra en en utredning och det tidigare styret sköt till en miljon kronor för en nyinvestering i en bana för BMX-cykling.

Partierna oense

Förstudien presenterades för kultur- och fritidsnämnden strax före jul. Den uppskattade kostnaden för en bana med intilliggande parkering till mellan 8,2 miljoner och 9,7 miljoner kronor.

Mittenstyret beslutade att inte gå vidare med planerna.

– Vi ville inte hasta in det i slutet av året. Vi hade redan lagt vår budget och om vi skulle skjuta in det här hade vi behövt ta pengar från någon annan verksamhet. Det vill vi inte göra bara för att några inte ska bli missnöjda, säger Eeva Laine (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Men ni hade ju kunnat avsätta pengar för det här i budgeten?

– Just nu prioriterar inte vi inte detta, det finns en anläggning nära på Stockholmssidan. Och vi vill ta ett eget grepp. Men vi har med oss det. Det görs en utvecklingsplan för Skogås- Trångsund och det är en fråga som vi tar med in i det.

Den blålila oppositionen ville gå vidare med planerna.

– Vi har lovat att vi ska hitta en ersättning till den gamla parken, så det handlar om att fullfölja det löftet. Det var en väldigt populär verksamhet som engagerade lokalsamhället och egentligen hela södra Storstockholm, säger Bo Källström (L), tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I sitt budgetförslag avsatte de knappt 4 miljoner till en BMX-park, vilket är mindre än häften av vad det skulle kosta enligt utredningen.

– Det de skissat på är i princip att anlägga en park på ett oplöjt gärde. Vi tänker att det finns ställen i den östra kommundelen där det redan finns parkering, som till exempel Nytorps mosse, säger Bo Källström.