Bajsmysteriet på Smedsudden förbryllade staden i flera år, men gåtan verkade till slut vara löst.

Gäss och andra fåglar bedömdes vara skyldiga till de bakteriefyllda vattenprover som togs vid stranden år efter år. Prover som fått staden att lägga en badavrådan vid badets östra del två år i rad.

Fåglarna skulle i år jagas bort, bland annat genom mer skyddsjakt. Men trots det har vattenproverna senare delen av sommaren varit riktigt dåliga.

– Förmodligen beror det på att det har regnat så mycket under juli med extremt höga vattenflöden, säger Victoria Christensen, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Sämre och sämre

Under början av sommaren var testerna oftast okej, men sedan mitten av juli har de visat på höga halter av både enterokocker och E.coli-bakterier.

Strandfåglarna kan fortfarande vara en bidragande orsak, men troligtvis har vädret påverkat en hel del.

Här vid östra sidan av Smedsuddsbadet är vattenproverna är sämst. På andra sidan badet tas proverna vid bryggan där vattnet är djupare, vilket tros förklara att vattenproverna är bättre där.

Här vid östra sidan av Smedsuddsbadet är vattenproverna är sämst. På andra sidan badet tas proverna vid bryggan där vattnet är djupare, vilket tros förklara att vattenproverna är bättre där.

Olle Anrell

Att det regnar mycket innebär att det blir bräddningar, alltså att regnvatten och avloppsvatten från överfulla ledningssystem måste släppas ut i sjöar för att inte vattnet ska åka tillbaka upp i golv- och gatubrunnar.

– Dessutom rinner regnvattnet ner från marken och drar med sig smuts ner i sjön, säger Victoria Christensen.

Varmare vatten

Att proverna varit sämre under juli beror antagligen också på att badvattnet blivit varmare ju längre sommaren går.

– Ju längre vattnet håller en högre temperatur desto fler bakterier bildas.

Om åtgärderna som staden satt in mot fåglarna har gett någon effekt är svårt att säga.

Svårt att jaga

Richard West, viltvård- och skadedjursamordnare vid trafikkontoret, uppger dock att strandfåglarna faktiskt blev fler på Smedsudden i juli. Detta eftersom gässen lämnade badet nästan helt i juni då torkan gjorde att det inte fanns något gräs vid stranden som de kunde äta.

Ingen skyddsjakt kunde därför utföras i juni. Och i juli kom fåglarna sedan tillbaka samtidigt som fler semesterfirare badade.

– När det är fler människor vid badet under nästan alla dygnets timmar blir skyddsjakten i princip omöjlig för oss, säger Richard West.

Dock har viltvårdarna kunnat varit ute tidiga morgnar och läget bedöms nu vara under kontroll.

Smedis sop-värst

Richard West vill ändå passa på att uppmuntra alla besökare att ta med sig matrester från stranden.

Smedsudden har nämligen varit den strand i staden där besökare har slarvat allra mest med sopor.

– Så en trevlig påminnelse att man ska slänga sitt avfall och inte mata fåglarna.