Dagab Logistikcenters inträde i Håbo har märkts av av flera skäl. Inte minst som en följd av den gigantiska byggnaden som nu är en tydlig del av kommunbilden, så att säga. Nu blir det ännu tydligare när de dessutom går in som huvudsponsor i Håbo FF.

– Bålsta är en ny geografisk plats för oss inom Dagab och vi engagerar oss gärna i lokala verksamheter. Jag blev kontaktad av Håbo FF och samarbetet har växt fram under samtalens gång. Vi delar många värderingar. De står för mångfald, rörelse för unga och barn, sådant­ som känns viktigt för oss. Det kändes rätt varefter det växte fram. Det här är en bra start på ett samarbete som vi kommer kunna utveckla över tid.

Är det endast pengar ni går in med?

– Det är både och. Det är klart att det är lite monetärt­, men sedan har vi planer på hur vi ska engagera­ oss i olika aktiviteter tillsammans. Vi har satt upp en struktur där vi kommer att träffas och planera de här sakerna.

– Vi kommer att synas på matchtröjor och vår logga kommer att finnas på Futurum.

Ni är en bjässe nationellt, varför vill ni sponsra en lokal fotbollsklubb?

– Nationell sponsring är inget vi gör i dagsläget. Sponsrar vi så är det lokala föreningar och här i Bålsta gör vi vår största satsning någonsin, då känns det här rätt.

Kan det vara aktuellt att gå in som sponsor i fler klubbar eller andra typer av lokala föreningar fram­över?

– Det utesluter vi inte. Känns det rätt för båda parter, stämmer det överens med vad vi står för så kan det absolut­ bli aktuellt. Samarbeten rent generellt är intressant och då hellre bredden än eliten, att vi kommer nära ungdomar och barn, stöttar rörelse och sunda vanor.